Kształtowniki regałowe

Kształtowniki regałowe
Wymiary
a × b
[mm]
Grubość ścianki g [mm] Długość
[m]
2,0 2,5 3,0
Masa [kg/m]
60 × 51 3,23 4-8
80 × 51 3,86 4-8
100 × 51 4,49 4-8
125 × 51 6,40a 7,66b 4-7,8a; 4-6,5b

Oznaczenia „a” i „b” informują o maksymalnej długości przy wskazanej masie 1 metra bieżącego kształtownika.

NORMA

PN-EN 10219-1

GATUNKI STALI

S235JRH


TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

Warunki techniczne dostawy według normy PN-EN 10219-1.
Tolerancje wymiarowe według rysunków HUTY POKÓJ S.A. HP-99/W4-5, HP-99/W4-6, HP-99/W4-7, HP-04/W4-1.
Stosujemy technologię cięcia kształtowników „na zimno”.