OSD ENERGIA ELEKTRYCZNA

OSD ENERGIA ELEKTRYCZNA

HUTA POKÓJ S.A posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/86/599/U/1/98/AS do 31 grudnia 2028, koncesję na obrót energią elektryczną nr OEE/87/599/U/1/98/AS do 31 grudnia 2028 oraz jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do dnia 31 grudnia 2028 r.

„Decyzją Prezesa URE z dnia 23 października 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne „HUTA POKÓJ” S.A. z siedzibą w Rudzie Śl. ul. Piotra Niedurnego 56, 41-709 Ruda Śląska wyznaczone zostało sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego „HUTA POKÓJ” S.A., na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.”
„Huta Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia 2019 r. wyznaczona została Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego na okres od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2028 r. na obszarze określonym w koncesji
na dystrybucję energii elektrycznej-z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego lub systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy- Prawo energetyczne.


DO POBRANIA: