OSD GAZ


OSD GAZ

„HUTA POKÓJ” S.A posiada od 8 lipca 1999 r. koncesje na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PPG/24/599/U/1/2/99/PK. Przedmiot działalności objętej ww koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej sieciami o ciśnieniu do 0,25 MPa.


DO POBRANIA: