Staże i praktyki

Zapraszamy do odbywania staży i praktyk szkolnych lub studenckich. To świetna okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, przekonania się jak można się odnaleźć w pracy w dużej firmie, zanim ostatecznie podejmie się decyzje zawodowe na przyszłość.

Dlaczego warto u nas odbyć staż lub praktykę?

 • odbędziesz praktykę/staż w jednej z największych firm w Rudzie Śląskiej
 • aplikując możesz wybrać dział, który Cię interesuje
 • otrzymasz swojego opiekuna
 • będziesz współpracować z ekspertami
 • nabyta wiedza i umiejętności będą na pewno procentować w dalszym rozwoju Twojej kariery zawodowej

STAŻE

Oferujemy

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w dziale, który Cię interesuje
 • przyjazną atmosferę pracy
 • elastyczne godziny pracy
 • pracę w zgranym zespole, otwartym na dzielenie się wiedzą
 • czerpanie wiedzy od wieloletnich i wykwalifikowanych pracowników

Szukamy
głównie studentów oraz absolwentów kierunków:

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Zarządzania i Inżynierii Produkcji
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Środowiska
 • Zarządzania
 • Administracji
 • Logistyki

Współpracujemy
Z Politechniką Śląską w ramach projektów unijnych:

 • „Od A do Z – od aktywności do zatrudnienia studenta Inżynierii środowiska oraz Mechaniki i budowy maszyn”
 • „Ciekawe studia – Pewne Staże. Wysokiej jakości staże dla studentów Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach”
 • „Przyszłościowe technologie szansą na stabilną i pełnowartościową pracę dla absolwentów i studentów studiów niestacjonarnych Politechniki Śląskiej”

SPRAWDŹ CO O SWOICH STAŻACH MÓWIĄ STUDENCI I ABSOLWENCI

Rafał – DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI I LABORATORIÓW

„Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach na kierunku Inżynieria Materiałowa. Staż odbyty w Dziale Kontroli Jakości i Laboratoriów w Hucie Pokój pozwolił mi zapoznanie się z pracą na stanowisku Kontrolera Jakości w dużym zakładzie produkcyjnym.
Profesjonalne podejście wykwalifikowanych pracowników Huty Pokój w trakcie odbywania stażu przyczyniło się do poznania w sposób praktyczny pracy w jednostkach badawczych oraz pracy w przemyśle. Wyposażenie laboratoriów w których odbywano zadania stażowe pozwalały na ciągły rozwój.
Ze względu na atmosferę w pracy, kadrę oraz ambitne podejście do zadań przez pracowników wiedza i umiejętności nabyte w trakcie stażu będą procentować w dalszym rozwoju zawodowym.
Bardzo polecam możliwość odbycia stażu w Hucie Pokój aktualnym studentom studiów technicznych! Naprawdę warto!”


Aleksandra – BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA

„Jestem studentką II stopnia Inżynierii Środowiska na Politechnice Śląskiej. Staż odbywałam w dziale związanym z ochroną środowiska i BHP. Dział ten jest dla mnie niezwykle atrakcyjny ponieważ związany jest bezpośrednio z moją specjalizacją jaką jest Gospodarka Odpadami, dzięki niemu mogłam od strony praktycznej poznać wszystkie aspekty pracy w zawodzie.
W Hucie Pokój przedstawiono mi wiele ciekawych i szybkich rozwiązań problemów zaistniałych w pracy ale również atmosfera w trakcie była niezwykle ciepła i przyjazna. Na co dzień zajmowałam się pracą biurową oraz pracą w laboratorium chemicznym znajdującym się na terenie huty.
Staż pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników dał mi niezastąpione doświadczenie, które z pewnością wykorzystam w przyszłości.
Jestem zadowolona ze stażu odbytego w Hucie Pokój ponieważ wraz z doświadczeniem jestem bogatsza o niesamowite przeżycia i wiele wartościowych znajomości.”


Patryk – BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA

„Jestem studentem II stopnia na kierunku Zarządzenie i Inżynieria Produkcji o specjalności BHP na Politechnice Śląskiej. Odbywałem staż w dziale związanym z BHP i ochroną środowiska w Hucie Pokój.
Wybrałem Hutę Pokój ze względu na historię i długoletnią tradycje zakładu. Staż ten pozwala mi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę podczas studiów poprzez wykonywanie czynności wchodzących w zakres obowiązków pracownika służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na co dzień oprócz przeprowadzania z pracownikiem komórki bhp kontroli warunków bhp na halach produkcyjnych, do moich obowiązków należała także m.in. praca z dokumentacją wypadków oraz oceny ryzyka zawodowego.
Dużym atutem stażu w Hucie Pokój jest także wykwalifikowany i przyjazny personel, który w razie jakichkolwiek problemów bądź pytań służy swoją pomocą.
Zdobyta wiedza i umiejętności podczas stażu sprawiły, że jestem bardziej kompetentnym pracownikiem i będzie mi łatwiej odnaleźć się na rynku pracy.”


PRAKTYKI

Oferujemy

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w dziale, który Cię interesuje
 • możliwość przekucia posiadanej wiedzy teoretycznej na praktykę
 • przyjazną atmosferę pracy
 • elastyczne godziny pracy
 • pracę w zgranym zespole, otwartym na dzielenie się wiedzą
 • czerpanie wiedzy od wieloletnich i wykwalifikowanych pracowników

Współpracujemy
ze szkołami technicznymi:

 • Zespół Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Rudzie Śląskiej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej

Chcesz się z nami rozwijać? Jesteś zainteresowany odbyciem stażu lub praktyki? Wyślij do nas CV

ewa.korach@hutapokoj.eu
telefon (+48) 32 772 14 16
W aplikacji prosimy zawrzeć następujące sformułowanie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez spółkę Huta Pokój S.A.zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.).”

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb rekrutacji na wolne stanowiska pracy i tylko w czasie trwania tych rekrutacji jest „Huta Pokój” SA ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Informujemy, że w stosunku do podanych danych przysługuje Pani/Panu prawo do żądana dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.