Aktualne oferty pracy w Hucie Pokój


Specjalista księgowy

Miejsce pracy: Biuro Rachunkowo-Finansowe

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • Księgowanie dokumentów,
 • Weryfikację danych w systemie księgowym w zakresie procesu zamknięcia okresu sprawozdawczego,
 • Rozliczanie, analizę i uzgadnianie kont księgowych,
 • Współpracę przy raportowaniu podatkowym (VAT, CIT),
 • Przygotowywanie danych do raportów okresowych oraz sprawozdań finansowych.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: księgowość, finanse, ekonomia,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w firmie produkcyjnej,
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Bardzo dobra i praktyczna znajomość zagadnień księgowych i podatkowych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość obsługi programu Symfonia FK oraz Symfonia Handel.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: anna.karpiniec@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Specjalista księgowy
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Mechanik

Miejsce pracy: Zakład Usług Zewnętrznych Oddział Transportu i Usług

Zakres obowiązków:

 • naprawy taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej,
 • prace rozładunkowo-przeładunkowe;

Oczekiwania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gotowość do pracy fizycznej,
 • odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane uprawnienia spawalnicze,
 • mile widziane uprawnienia hakowego;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodnie z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami.
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres krzysztof.matura@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Mechanik
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy w Hucie Pokój S.A.


I
[Administrator danych]

„Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000106428.
Z Administratorem można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym Huta Pokój S.A. ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska;


II
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
 • jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 6 m-cy. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.


III
[Informacja o wymogu podania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


IV
[Odbiorcy danych]

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Ponadto, dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym, w celu świadczenia przez nie usług niezbędnych do realizacji celów określonych w części IV, pkt 1 i 2, np. usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekrutacyjnych.


V
[Prawa osób, których dane dotyczą]

 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz do otrzymania kopii danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
 • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych lub Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


VI
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można
kontaktować się w następujący sposób:


VII
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).
 • Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).