Aktualne oferty pracy w Hucie PokójUstawiacz

Miejsce pracy: Zakład Logistyki

Zakres obowiązków:

 • Zestawianie, łączenie i rozłączanie pojazdów kolejowych (pociągów), obsługa punktów ładunkowych,
 • Wykonywanie manewrów przy użyciu lokomotywy i kierowanie pracą drużyny manewrowej,
 • Praca na wysokości przy sprawdzaniu stanu wagonów i przesyłek wagonowych.

Wymogi stanowiskowe:

 • Potwierdzone przystąpienie oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego/okresowego/weryfikacyjnego (w zależności jaki egzamin został przeprowadzony),
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywana pracy na stanowisku,
 • Znajomość przepisów kolejowych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Rozwój ścieżki kariery zawodowej,
 • Pokrycie kosztów kursów i szkoleń,
 • Dofinansowanie do studiów,
 • Możliwość zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Możliwość przystąpienia do Zakładowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres sebastian.wieczorek@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać: Ustawiacz
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Prowadzący pojazdy kolejowe

Miejsce pracy: Zakład Logistyki

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie i obsługa pojazdu trakcyjnego.

Wymogi stanowiskowe:

 • Potwierdzone przystąpienie oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego/okresowego/weryfikacyjnego, (w zależności jaki egzamin został przeprowadzony),
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywana pracy na stanowisku,
 • Znajomość przepisów kolejowych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Rozwój ścieżki kariery zawodowej,
 • Pokrycie kosztów kursów i szkoleń,
 • Dofinansowanie do studiów,
 • Możliwość zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Możliwość przystąpienia do Zakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres sebastian.wieczorek@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Prowadzący pojazdy kolejowe
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Specjalista ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: Biuro BHP i Ochrony Środowiska

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie bieżących spraw i dokumentacji związanej z ochroną środowiska,
 • Udział w realizacji polityki ochrony środowiska,
 • Monitorowanie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i inicjowanie działań dostosowawczych,
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz koordynowanie prac mających na celu minimalizowanie wpływu działalności na środowisko,
 • Udział w audytach wewnętrznych w ramach systemu zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001, opracowywanie i aktualizacja procedur i instrukcji systemowych,
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Spółki w zakresie realizowania zadań i celów środowiskowych,
 • Pozyskiwanie niezbędnych informacji i danych do wyliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz raportowania w zakresie ochrony środowiska do GUS, KOBIZE, BDO, CRO,
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji/pozwoleń/zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska,
 • Współpraca w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony środowiska.

Wymogi stanowiskowe:

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie ochrony środowiska,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i umiejętność ich zastosowania w praktyce,
 • Znajomość systemów BDO, KOBIZE, CRO oraz wymagań normy PN-EN ISO 14001,
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze ochrony środowiska w firmie produkcyjnej (preferowane w przemyśle stalowym, branży konstrukcji stalowych itp.),
 • Terminowość i rzetelność w realizacji powierzonych zadań, samodzielność i kreatywność w działaniu oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność budowania relacji z współpracownikami na każdym szczeblu organizacji,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty:

 • Certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001 oraz doświadczenie w prowadzeniu audytów środowiskowych,
 • Posiadanie uprawnień inspektora lub specjalisty ds. BHP,
 • Posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez korzystanie z finansowanych przez Pracodawcę szkoleń i kursów oraz dofinansowanie do studiów,
 • Możliwość zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach również z dofinansowaniem,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci, wsparcie w okresie zwiększonych wydatków w okresie świątecznym),
 • Możliwość przystąpienia do KZP i korzystania z pożyczek 0%,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres zaneta.zieba@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Specjalista ds. ochrony środowiska
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Administrator Systemów Informatycznych

Miejsce pracy: Ośrodek Informatyki Huty Pokój S.A.

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie środowiskiem VMWare,
 • Administrowanie domeną MS Active Directory,
 • Wykonywanie backupów maszyn wirtualnych oraz baz danych,
 • Zarządzanie licencjami.

Wymogi stanowiskowe:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku Informatyka,
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu administrowania i wdrażania MS Active Directory,
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu administrowania środowiskiem VMWare,
 • Prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość systemu operacyjnego Linux w szczególności DNS w oparciu o BIND 9,
 • Wiedza z zakresu licencjonowania oprogramowania Microsoft,
 • Znajomość oprogramowania do wykonywania backupów – VEEAM, Acronis.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez korzystanie z finansowanych przez Pracodawcę szkoleń i kursów oraz dofinansowanie do studiów,
 • Możliwość zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach również z dofinansowaniem,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci, wsparcie w okresie zwiększonych wydatków w okresie świątecznym),
 • Możliwość przystąpienia do KZP i korzystania z pożyczek 0%,
 • Przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres zaneta.zieba@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Administrator Systemów Informatycznych
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Pracownik torowo-budowlany

Miejsce pracy: Zakład Logistyki Huty Pokój S.A.

Zakres obowiązków:

 • Bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • Udział w remontach torowisk,
 • Udział w pracach związanych z utrzymaniem taboru kolejowego.

Wymogi stanowiskowe:

 • Umiejętność posługiwania się narzędziami ręcznymi oraz z napędem mechanicznym,
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu mechaniki,
 • Brak ograniczeń zdrowotnych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Rozwój ścieżki kariery zawodowej,
 • Pokrycie kosztów kursów i szkoleń,
 • Dofinansowanie do studiów,
 • Możliwość zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Możliwość najmu mieszkania z zasobów własnych Spółki,
 • Możliwość przystąpienia do Zakładowej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres zaneta.zieba@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Pracownik torowo-budowlany
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”