Aktualne oferty pracy w Hucie PokójUstawiacz

Miejsce pracy: Zakład Logistyki

Zakres obowiązków:

 • Zestawianie, łączenie i rozłączanie pojazdów kolejowych (pociągów), obsługa punktów ładunkowych,
 • Wykonywanie manewrów przy użyciu lokomotywy i kierowanie pracą drużyny manewrowej,
 • Praca na wysokości przy sprawdzaniu stanu wagonów i przesyłek wagonowych.

Wymogi stanowiskowe:

 • Potwierdzone przystąpienie oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego/okresowego/weryfikacyjnego (w zależności jaki egzamin został przeprowadzony),
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywana pracy na stanowisku,
 • Znajomość przepisów kolejowych.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • Rozwój zawodowy poprzez korzystanie z finansowanych przez pracodawcę kursów i szkoleń,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci, wsparcie, w okresie zwiększonych wydatków w okresie świątecznym),
 • Atrakcyjny pakiet sportowo – rekreacyjny z dofinansowaniem pracodawcy,
 • Możliwość przystąpienia do KZP i korzystania z pożyczek 0%,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres karolina.lubinska@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać: Ustawiacz
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Prowadzący pojazdy kolejowe

Miejsce pracy: Zakład Logistyki

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie i obsługa pojazdu trakcyjnego.

Wymogi stanowiskowe:

 • Potwierdzone przystąpienie oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego/okresowego/weryfikacyjnego, (w zależności jaki egzamin został przeprowadzony),
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywana pracy na stanowisku,
 • Znajomość przepisów kolejowych.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • Rozwój zawodowy poprzez korzystanie z finansowanych przez pracodawcę kursów i szkoleń,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci, wsparcie, w okresie zwiększonych wydatków w okresie świątecznym),
 • Atrakcyjny pakiet sportowo – rekreacyjny z dofinansowaniem pracodawcy,
 • Możliwość przystąpienia do KZP i korzystania z pożyczek 0%,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres karolina.lubinska@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Prowadzący pojazdy kolejowe
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Elektromonter

Miejsce pracy: Zakład Energetyki

Zakres obowiązków:

 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, aparatury i sieci 110 kV, 6 kV, niskiego napięcia i prądu stałego,
 • Eksploatacja układów pomiarowych energii elektrycznej,
 • Eksploatacja instalacji elektroenergetycznej oraz urządzeń pompowni wody przemysłowej,
 • Montaż, konserwacja i naprawa instalacji, aparatury i urządzeń elektroenergetycznych,
 • Praca w ruchu ciągłym.

Wymogi stanowiskowe:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe kierunkowe w zakresie elektroenergetyki lub elektrotechniki,
 • Uprawnienia kwalifikacyjne G1-E,
 • Umiejętność analizy i interpretacji schematów elektrycznych oraz dokumentacji technicznej,
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi i przyrządów pomiarowych,
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność,
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu,
 • Umiejętność organizacji własnej pracy,
 • Umiejętność obsługi komputera.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • Rozwój zawodowy poprzez korzystanie z finansowanych przez pracodawcę kursów i szkoleń,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci, wsparcie, w okresie zwiększonych wydatków w okresie świątecznym),
 • Atrakcyjny pakiet sportowo – rekreacyjny z dofinansowaniem pracodawcy,
 • Możliwość przystąpienia do KZP i korzystania z pożyczek 0%,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres karolina.lubinska@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : ELEKTROMONTER
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Koordynator/ Specjalista ds. Compliance

Zakres obowiązków:

 • kreowanie, koordynowanie i rozwijanie Systemu Zarządzania Zgodnością (Compliance) w Spółce,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez ograny ściągania oraz organy kontroli w zakresie spraw dotyczących Spółki,
 • kreowanie oraz współudział w tworzeniu i opiniowaniu regulacji związanych z zapewnieniem zgodności w Spółce,
 • merytoryczne wsparcie komórek w procesie tworzenia i opiniowania wewnętrznych aktów normatywnych związanych z kwestiami zapewnienia zgodności w Spółce,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w Spółce w związku z ewentualnymi zgłoszonymi przypadkami nieprawidłowości, z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencji Komisji Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej,
 • prowadzenie monitoringu regulacji celem identyfikowania Ryzyk Compliance,
 • monitorowanie oraz raportowanie Ryzyk Compliance występujących w Spółce,
 • prowadzenie wewnętrznych rejestrów oraz opracowywanie danych do raportów cyklicznych z zakresu realizacji działań mających na celu zapewnienie zgodności w Spółce,
 • propagowanie kultury compliance poprzez organizację warsztatów dla pracowników oraz prowadzenie kampanii informacyjno- szkoleniowych poświęconym zagadnieniom z obszaru Compliance w Spółce,
 • wydawanie komunikatów i wytycznych związanych z zapewnieniem zgodności w Spółce,
 • prowadzenie weryfikacji kontrahentów w Spółce,
 • współpraca z Compliance Oficerem w zakresie rozwoju Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie Kapitałowej.

Wymogi stanowiskowe:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie: prawo, administracja, bezpieczeństwo informacji, ekonomia,
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze Compliance – minimum 2 lata,
 • Praktyczna umiejętność wdrażania i realizowania programu zgodności,
 • Doświadczenie zawodowe w branży hutniczej będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność opracowywania dokumentacji korporacyjnej,
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność,
 • Znajomość pakietu MS Office – poziom zaawansowany.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • Rozwój zawodowy poprzez korzystanie z finansowanych przez pracodawcę kursów i szkoleń,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci, wsparcie, w okresie zwiększonych wydatków w okresie świątecznym),
 • Atrakcyjny pakiet sportowo – rekreacyjny z dofinansowaniem pracodawcy,
 • Możliwość przystąpienia do KZP i korzystania z pożyczek 0%,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres karolina.lubinska@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Koordynator/ Specjalista ds. Compliance
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Pracownik torowo-budowlany

Miejsce pracy: Zakład Logistyki Huty Pokój S.A.

Zakres obowiązków:

 • Bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • Udział w remontach torowisk,
 • Udział w pracach związanych z utrzymaniem taboru kolejowego.

Wymogi stanowiskowe:

 • Umiejętność posługiwania się narzędziami ręcznymi oraz z napędem mechanicznym,
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu mechaniki,
 • Brak ograniczeń zdrowotnych.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • Rozwój zawodowy poprzez korzystanie z finansowanych przez pracodawcę kursów i szkoleń,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci, wsparcie, w okresie zwiększonych wydatków w okresie świątecznym),
 • Atrakcyjny pakiet sportowo – rekreacyjny z dofinansowaniem pracodawcy,
 • Możliwość przystąpienia do KZP i korzystania z pożyczek 0%,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres karolina.lubinska@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Pracownik torowo-budowlany
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”
 


Konserwator obiektów mieszkaniowych

Miejsce pracy: BIURO ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM

Zakres obowiązków:

 • Konserwacja i drobne naprawy instalacji i urządzeń,
 • Bieżąca kontrola i monitorowanie stanu sieci wodno-kanalizacyjnej,
 • Drobne naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • Bieżące utrzymanie w drożności odwodnień liniowych,
 • Utrzymanie w stałej drożności sieci kanalizacyjnej,
 • Monitorowanie stanu szczelności na instalacji,
 • Współpraca m. in. z kominiarzami, koordynowanie realizacji zaleceń kominiarskich, firmą dostarczającą ciepło,
 • Drobne naprawy oświetlenia do wysokości 3m,
 • Bieżące przycinanie wskazanych krzewów,
 • Wykonywanie prac tzw.” złotej rączki”,
 • Udział w okresowych kontrolach budowlanych, p.poż i innych,
 • Udział w okresowych kontrolach stanu technicznego instalacji umieszczonych na dachach,
 • W okresie zimowym współpraca z firmą odśnieżającą utwardzone tereny zewnętrzne.

Wymogi stanowiskowe:

 • Uprawnienia elektryczne SEP min. 1 kV,
 • Prawo Jazdy kat. B,
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości do 3m.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji,
 • Rozwój zawodowy poprzez korzystanie z finansowanych przez pracodawcę kursów i szkoleń,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci, wsparcie, w okresie zwiększonych wydatków w okresie świątecznym),
 • Atrakcyjny pakiet sportowo – rekreacyjny z dofinansowaniem pracodawcy,
 • Możliwość przystąpienia do KZP i korzystania z pożyczek 0%,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres karolina.lubinska@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Konserwator obiektów mieszkaniowych
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO).”