Aktualne oferty pracy w Hucie Pokój


Specjalista księgowy

Miejsce pracy: Biuro Rachunkowo-Finansowe

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • Księgowanie faktur zakupu,
 • Rozliczanie kont księgowych,
 • Udział w przygotowywaniu rejestrów VAT.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane: księgowość, finanse, ekonomia,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w firmie produkcyjnej,
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Bardzo dobra i praktyczna znajomość zagadnień księgowych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość obsługi programu Symfonia FK.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez korzystanie z finansowanych przez Pracodawcę szkoleń i kursów oraz dofinansowanie do studiów,
 • Możliwość zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres praca@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Specjalista księgowy
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Lub jeżeli wyrażają Państwo taką wolę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz w celach związanych z rekrutacjami prowadzonymi w przyszłości (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 

Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Specjalista ds. rozliczeń energetycznych

Miejsce pracy: Zakład Usług Zewnętrznych

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • Rozliczanie i fakturowanie sprzedaży energii elektrycznej i gazu do klientów końcowych, głównie odbiorców przemysłowych,
 • Analiza i monitoring poprawności danych pomiarowo-rozliczeniowych partnerów biznesowych oraz dostawców,
 • Szacowanie danych pomiarowo-rozliczeniowych i weryfikacja ich spójności w bazach danych systemów informatycznych,
 • Projektowanie i wdrażanie procesów rozliczeniowych, budowanie modeli rozliczeniowych wynikających z umów sprzedaży do odbiorców,
 • Tworzenie taryf w oparciu o wytyczne Prawa energetycznego,
 • Przygotowywanie danych na potrzeby cyklicznych raportów wysyłanych do URE,
 • Wsparcie innych procesów finansowych

Oczekiwania:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w sektorze energetycznym,
 • Znajomość rozliczeń klientów,
 • Znajomość otoczenia prawnego dla działalności spółki obrotu na rynku energetycznym,
 • Znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres sebastian.wieczorek@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Specjalista ds. rozliczeń energetycznych
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy w Hucie Pokój S.A.


I
[Administrator danych]

„Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Niedurnego 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000106428.
Z Administratorem można kontaktować się:

 • pod adresem korespondencyjnym Huta Pokój S.A. ul. Niedurnego 56, 41-709 Ruda Śląska;


II
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

 • na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
 • jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 6 m-cy. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.


III
[Informacja o wymogu podania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


IV
[Odbiorcy danych]

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 • Ponadto, dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym, w celu świadczenia przez nie usług niezbędnych do realizacji celów określonych w części IV, pkt 1 i 2, np. usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekrutacyjnych.


V
[Prawa osób, których dane dotyczą]

 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz do otrzymania kopii danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
 • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych lub Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


VI
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można
kontaktować się w następujący sposób:


VII
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).
 • Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).