Zadania realizowane z budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

Strategia rozwoju hutniczej linii biznesowej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS obejmuje działania zmierzające do wdrożenie nowych rozwiązań technicznych, pozwalających na zwiększenie mocy produkcyjnych, rozszerzenie asortymentu i unowocześnienie produkcji.  Zapewniając podmiotom hutniczej linii biznesowej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS wzrost konkurencyjności, stabilność funkcjonowania oraz większą odporność w zmiennej rzeczywistości.

Strategia traktowana jest również jako element zrównoważonego rozwoju, przynosząc korzyść nie tylko regionom i lokalnej społeczności, ale także zmniejszając wpływ hutniczej linii biznesowej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS na zmiany klimatyczne, stając się bardziej przyjazna środowisku.

 

plakat_fundusz_celowy_167

 

Rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych: