Warunki wykonania

Norma Gatunki stali
EN 10025-2:2004 S235JR, S235J0, S235J2
S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2, S355K2
EN 10025-3:2004 S275N, S275NL
S355N, S355NL
S420N, S420NL
S460N, S460NL

Na życzenie Klienta możliwość wykonania w innych gatunkach stali.


TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

PODSTAWOWE NORMY WYKONAWCZE KONSTRUKCJI STALOWYCH STOSOWANEW PRODUKCJI:

 • PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane
  • Warunki wykonania i odbioru
  • Wymagania podstawowe
 • PN-EN 1090-2 Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
 • Część 2: Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji stalowych
 • DIN 18800-7 Budowle stalowe
 • Część 7: Wykonanie i kwalifikacje wykonawcy
 • PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe
  • Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze
  • Projektowanie i wykonanie
 • PN-89/S-10050 Obiekty mostowe
  • Konstrukcje stalowe
  • Wymagania i badania
 • PN-H-93453 Spawane dwuteowniki stalowe

NORMY STOSOWANE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO:

 • PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery.
 • Oznaczanie grubości powłoki
 • PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
 • Wzrokowa ocena czystości powierzchni PN-EN ISO 8502- 3:2000
 • Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.
 • Badania służące do oceny czystości powierzchni.
 • Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery.
 • Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich

ZNAKOWANIE:

W sposób trwały zamieszczane są następujące znaki:

 • oznaczenie wyrobu/elementu,
 • numer wytopu lub umownego znaku wytopu,
 • znak kontroli jakości,
 • znakowanie CE (przy wykonaniu wg PN-EN 1090).

Oferujemy również cechowanie przez naklejanie etykiet zawierających odpowiednie znaki oraz identyfikację poprzez kody kreskowe.
 
 
 
CIĘŻAR I GABARYTY ELEMENTÓW:

 • Elementy wysyłkowe przystosowane są do transportu normalnogabarytowego i ponadgabarytowego, zgodnie z wymaganiami Klienta.
 • Maksymalny ciężar pojedynczego elementu do 65 Mg.