Przemysł energetyczny


ELEKTROWNIA TURÓW. KONSTRUKCJE STALOWE DLA INWESTYCJI AIR PREHEATER, BUNKERHOUSE, DENOX

Elektrownia Turów. Konstrukcje stalowe dla inwestycji „Air Preheater, Bunkerhouse, Denox”.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 035 ton


ELEKTROWNIA TURÓW. KONSTRUKCJE STALOWE DLA BUDOWY BUDYNKU MASZYNOWNI

Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 950 ton


ELEKTROWNI JAWORZNO III – KOTŁOWNIA

Budowa bloku energetycznego 910MW w Elektrowni Jaworzno III. Konstrukcje stalowe dla budynku kotłowni.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 550 ton


ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK -IOS KOTŁÓW K7 I K8

Elektrociepłownia Białystok. Konstrukcje stalowe budynków i innych obiektów IOS kotłów K7 i K8.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 970 ton z montażem


ELEKTROWNI JAWORZNO III – KONSTRUKCJA STALOWA

Budowa bloku energetycznego 910MW w Elektrowni Jaworzno III. Konstrukcje stalowe dla budynku bunkrowni.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 240 ton


ELEKTROWNI JAWORZNO III – BUDYNEK MASZYNOWNI

Budowa bloku energetycznego 910MW w Elektrowni Jaworzno III. Konstrukcje stalowe dla budynku maszynowni.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 560 ton


PGE ELEKTROWNIA OPOLE – KOTŁOWNIA

Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole. Konstrukcje stalowe drugorzędowe dla kotłowni bloku nr 5 – APH (Air Preheater House).
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 300 ton


INSTALACJA MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN W EDF KRAKÓW


INSTALACJA MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN W EDF KRAKÓW

Budowa kotła CFB300MW bloku nr 1 i 2 w Elektrowni Eesti Energia NARVA Elektrijaamad AS, Estonia. Konstrukcja hali kotła.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1 800 ton.


ELEKTROWNIA EESTI ENERGIA NARVA ELEKTRIJAAMAD AS, ESTONIA

Silosy na popioły denne i lotne.
HUTA POKÓJ S.A. dostarczyła konstrukcję stalową o wadze ok. 240 ton.


ELEKTROWNIA EEMSHAVEN RWE AG, EEMSHAVEN, HOLANDIA

HUTA POKÓJ S.A. dostarczyła konstrukcję wsporczą i komorę elektrofiltrów dla dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Eemshaven RWE AG w Holandii o łącznej masie 1.5 tys. ton.