Konstrukcje zbiornikowe


CUKROWNI KRUSZWICA – DWA ZBIORNIKI

Dwa zbiorniki soku V=30.000 m3 w Cukrowni Kruszwica.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 1200 ton


MAGAZYN PALIW KGHM W GŁOGOWIE – ZBIORNIK

Elementy konstrukcji zbiorników dla Magazynu Paliw KGHM w Głogowie.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 230 ton


CUKROWNIA KRUSZWICA – ZBIORNIK

Elementy konstrukcji zbiorników dla oczyszczalni ścieków w Cukrowni Kruszwica.
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 120 ton


ELEMENTY KONSTRUKCJI ZBIORNIKA V=2.000 M3 W BAZIE PALIW NR 4 W REJOWCU POZNAŃSKIM

HUTA POKÓJ S.A. dostarczyła konstrukcję stalową o wadze ok. 120 ton.


ZBIORNIKI MAGAZYNOWE V=7.500 M3 NA TERENIE ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH BALTCHEM W SZCZECINIE

HUTA POKÓJ S.A. dostarczyła konstrukcję stalową dla dwóch zbiorników, łącznie ponad 500 ton.


ZBIORNIK MAGAZYNOWY V=10.000 M3 DLA ZAKŁADÓW PKN ORLEN W PŁOCKU

HUTA POKÓJ S.A. dostarczyła konstrukcję stalową ok. 130 ton


ZC BALTCHEM W SZCZECINIE – ZBIORNIK

Zbiornik magazynowy V=7.500 m3 na terenie Zakładów Chemicznych Baltchem w Szczecinie
Dostawa konstrukcji stalowej ok. 260 ton