Kształtowniki walcowane na gorąco bez atestu

PROSIMY O KONTAKT Z HANDLOWCAMI

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.)
W przypadku każdorazowego zamówienia warunki wymagają telefonicznego potwierdzenia oferty.