Aktualne oferty pracy


Huta Pokój S.A.
Poszukujemy kandydatów do pracy w Spółce „HUTA POKÓJ” S.A. na stanowiska:

Specjalista ds. zarządzania majątkiem

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za m.in.:

 • bieżący monitoring rynku nieruchomości w zakresie możliwości dzierżaw, najmu i sprzedaży nieruchomości;
 • gospodarowanie nieruchomościami poprzez m.in. dzierżawę, najem, sprzedaż, podziały, służebności;
 • prowadzenie współpracy z notariuszami, urzędami, sądami w ramach realizowanych zadań;
 • współpraca oraz nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez podwykonawców m.in. rzeczoznawców i geodetów;
 • prowadzenie współpracy, koordynowanie i monitorowanie realizacji umów w zakresie dzierżawy i najmu nieruchomości Spółki;
 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie sprzedaży nieruchomości Spółki;
 • inicjowanie form współpracy w zakresie zagospodarowania majątku Spółki;
 • odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ewidencji nieruchomości gruntowych, budynkowych i budowlanych;
 • udział w procedurach związanych z zagospodarowaniem, likwidacją, sprzedażą, przesunięciem miejsca użytkowania środków trwałych i środków o niskiej wartości;
 • opracowywanie raportów, analiz, sprawozdań w ramach realizowanych zadań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: administracja, zarządzanie, ekonomia,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Znajomość obsługi programu Symfonia,
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji na zarządzanie nieruchomościami.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zgodnie z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres kinga.budzich@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Specjalista ds. zarządzania majątkiem
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Specjalista ds. szkoleń i kadr

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za::

 • Budowanie i realizację planów szkoleniowych w tym:

  • analizę potrzeb rozwojowych
  • analizę potrzeb w zakresie uprawnień zawodowych i terminów ich odnowień
  • opracowywanie i wycena planu szkoleń
  • wybór firm i trenerów (udział w postępowaniach zakupowych)
  • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania szkoleń pracowników (KFS i inne),
  • przygotowywanie i składanie wniosków
  • zgłaszanie udziału pracowników w szkoleniach i kursach
  • rozliczanie kosztów i prowadzenie ewidencji działań szkoleniowych
  • doradzanie menadżerom w zakresie działań rozwojowych
  • organizacja szkoleń wewnętrznych
  • podsumowanie realizacji szkoleń, udział w audytach i przeglądach tego zakresu.
 • Realizację procesów rekrutacyjnych : przygotowanie ogłoszeń, udział w rozmowach rekrutacyjnych, wsparcie menadżerów w procesie rekrutacji
 • Badanie kompetencji pracowników i budowanie matryc kompetencji pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, kontrola i aktualizacja danych w systemie kadrowym.
 • Wykonywanie zadań związanych z bieżącą obsługą pracowników
 • Wykonywanie zadań związanych z bieżącą działalnością Biura Personalnego

Oczekiwania:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie co najmniej średnie
 • Warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość obsługi programu Symfonia
 • Znajomość obsługi programu Płatnik
 • Znajomość pakietu MS Office, konieczna przynajmniej średniozaawansowana znajomość MS Excel
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy
 • Umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, komunikatywność.
 • Otwartość na nowe wyzwania oraz aktywne podejście do stawianych zadań

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zgodnie z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami.
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres ewa.korach@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Specjalista ds. szkoleń i kadr
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Specjalista ds. organizacyjno-prawnych

Miejsce pracy: Biuro Zarządu

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za m.in.:

 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Walne Zgromadzenia,
 • Obsługę wymienionych wyżej organów Spółki,
 • Gromadzenie materiałów oraz przechowywanie i dystrybucję dokumentów z posiedzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń,
 • Prowadzenie rejestru uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Walnych Zgromadzeń,
 • Protokołowanie posiedzeń Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
 • Nadzór nad realizacją decyzji, zarządzeń i poleceń Zarządu Spółki, w tym prowadzenie i aktualizację stosownych rejestrów,
 • Przekazywanie wspomnianych poleceń pracownikom Spółki,
 • Monitorowanie i nadzorowanie spraw terminowych,
 • Koordynację spraw korporacyjnych,
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów na spotkania, narady i konferencje,
 • Przygotowanie pism i ich wysyłkę,
 • Koordynowanie prac związanych z kompletowaniem i scalaniem materiałów przygotowanych dla potrzeb Zarządu Spółki,
 • Udział w spotkaniach, naradach, konferencjach dotyczących istotnych spraw Spółki,
 • Prowadzenie i przekazywanie korespondencji akcjonariuszom Spółki,
 • Współpracę z kancelariami prawnymi świadczącymi pomoc prawną na rzecz Spółki,
 • Opracowywanie raportów, analiz i sprawozdań w ramach realizowanych zadań.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: prawo, administracja, zarządzanie,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Znajomość ustawy Kodeks spółek handlowych,
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, kreatywność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zgodnie z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres marek.zwierzynski@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Mechanik

Miejsce pracy: Zakład Usług Zewnętrznych Oddział Transportu i Usług

Zakres obowiązków:

 • naprawy taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej,
 • prace rozładunkowo-przeładunkowe;

Oczekiwania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • gotowość do pracy fizycznej,
 • odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane uprawnienia spawalnicze,
 • mile widziane uprawnienia hakowego;

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodnie z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami.
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres krzysztof.matura@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Mechanik
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.

Huta Pokój Profile sp. z o.o.
Spółka „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o., zajmuje się produkcją i sprzedażą kształtowników formowanych na zimno oraz walcowanych na gorąco aktualnie poszukuje kandydatów na stanowiska:

Pracownik produkcyjny

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • obsługa maszyn produkcyjnych i wykonywanie przezbrojeń;

Oczekiwania:

 • gotowość do pracy fizycznej,
 • odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nie wymagamy doświadczenia zawodowego;

Oferujemy:

 • wynagrodzenie minimalne: 3.360 zł brutto,
 • dodatek za godziny nocne,
 • inne dodatki do wynagrodzenia,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie 2 lub 3 zmianowym,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres angelika.rosser@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Pracownik produkcyjny
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Operator suwnicy

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • obsługa suwnicy sterowanej z kabiny;

Oczekiwania:

 • uprawnienia UDT do obsługi suwnic 1S,
 • doświadczenie jako operator suwnicy sterowanej z kabiny,
 • odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:

 • wynagrodzenie minimalne: 3.360 zł brutto,
 • dodatek za godziny nocne,
 • inne dodatki do wynagrodzenia,
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie 3 zmianowym,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres angelika.rosser@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Operator suwnicy
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Elektryk/Elektromonter

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • podłączanie urządzeń elektrycznych,
 • montaż instalacji elektrycznych,
 • zapewnienie prawidłowej pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • wykonywanie napraw instalacji, urządzeń rozdzielczych i aparatury pomocniczej;

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe kierunkowe,
 • uprawnienia kwalifikacyjne G1-E,
 • umiejętność analizy i interpretacji schematów elektrycznych i rysunku technicznego,
 • znajomość obsługi elektronarzędzi, przyrządów pomiarowych, parametrów urządzeń i instalacji energetycznych,
 • dodatkowymi atutami będą: uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, wiedza z zakresu przemysłowych instalacji rozdzielczych i oświetleniowych oraz doświadczenie w pracy w służbach utrzymania ruchu;

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie 3 zmianowym,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • dodatek za godziny nocne,
 • inne dodatki do wynagrodzenia.
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres angelika.rosser@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Elektryk/Elektromonter
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


„Specjalista księgowy ds. podatków”

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • analizę zapisów oraz uzgadnianie sald kont księgowych,
 • sporządzanie i weryfikacja rejestrów VAT,
 • sporządzanie deklaracji JPK_VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
 • sporządzanie deklaracji CIT,
 • przygotowywanie zestawień/raportów na potrzeby wewnętrzne w tym pod sprawozdanie finansowe.

Oczekiwania:

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego,
 • wykształcenie wyższe (preferowane: rachunkowość, ekonomia, finanse),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • samodzielne sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Excel, Word),
 • dobra organizacja pracy i umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • praca w przyjaznej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres bozena.rasinska@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Specjalista księgowy ds. podatków
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Planista produkcji

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Do zakresu obowiązków osoby, która dołączy do naszego zespołu będzie należeć:

 • tworzenie oraz nadzór nad planami i harmonogramami produkcyjnymi, uwzględniając optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów,
 • analiza i monitoring terminów realizacji zleceń zgodnie z przyjętymi planami produkcyjnymi,
 • przygotowywanie raportów i analiz procesów planistycznych,
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami, szczególnie z Biurem Handlowym,
 • kreowanie rozwiązań optymalizujących proces produkcji,
 • bieżąca kontrola stanu zasobów materiałowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe inżynierskie (preferowane kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa),
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • doświadczenie na tożsamym bądź podobnym stanowisku,
 • analityczne myślenie,
 • komunikatywność,
 • zaangażowanie oraz chęć rozwoju osobistego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie pracy jednozmianowym,
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • praca w przyjaznej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres bozena.rasinska@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Planista produkcji
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Mistrz zmianowy

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Do zakresu obowiązków osoby, która dołączy do naszego zespołu będzie należeć:

 • zarządzanie i organizacja pracy podległych pracowników produkcji,
 • realizacja planu produkcji, zgodnie z wymaganiami terminowymi, jakościowymi i kosztowymi,
 • udział we wdrażaniu nowych produktów, technologii oraz urządzeń,
 • zarządzanie procesem produkcji kształtowników formowanych na zimno w oparciu o cele i wskaźniki, tworzenie i analiza raportów i zestawień,
 • optymalizacja procesów produkcyjnych pod kątem wydajności pracy,
 • nadzór nad należytym stan maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP oraz innych przepisów na podległym obszarze,
 • przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych, monitoring i rozwój kompetencji podległego zespołu,
 • nadzorowanie i dopuszczenie pracowników do wykonywanych obowiązków,
 • kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie atmosfery sprzyjającej wysokiej wydajności pracy.

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie (preferowane techniczne) bądź wyższe (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji lub pokrewne),
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • zdolności organizacyjne i umiejętność kierowania zespołem ludzi,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność ustalania priorytetów, otwartość na zmiany,
 • znajomość koncepcji Lean Manufacturing,
 • zaangażowanie oraz chęć rozwoju osobistego,
 • znajomość systemów i standardów jakości,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • praca w przyjaznej atmosferze.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres bozena.rasinska@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Mistrz zmianowy
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.

Huta Pokój Konstrukcje sp. z o.o.
Spółka „Huta Pokój Konstrukcje” specjalizuje się w wykonawstwie konstrukcji stalowych, także tych wyrafinowanych architektonicznie, z możliwością wykonania projektu i montażu poszukuje kandydatów na stanowiska:

Menedżer ds. sprzedaży i realizacji projektu

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie analiz rynku pod względem możliwości pozyskania projektów z zakresu konstrukcji stalowych,
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z nowymi i obecnymi Klientami firmy,
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów polskich i zagranicznych,
 • pozyskiwanie zapytań ofertowych na wytworzenie konstrukcji zgodnie z możliwościami produkcyjnymi wytwórni,
 • wypracowanie wolumenu i założonej marży handlowej zgodnie z przyjętym planem sprzedaży spółki,
 • udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za opracowywanie kalkulacji ofertowych,
 • przygotowywanie ofert sprzedaży konstrukcji stalowych dla klientów i udział w negocjacjach kontraktowych,
 • procedowanie i nadzorowanie realizacji umów handlowych z Klientem,
 • współpraca z Działem Produkcji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień i kontraktów,
 • monitorowanie i rozliczanie realizowanych kontraktów pod względem finansowym,
 • opracowywanie raportów sprzedażowych i realizacyjnych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • kilkuletnia praktyka zawodowa w sprzedaży B2B w branży stalowej, poparta wynikami w tym obszarze,
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych,
 • wysokie kompetencje organizacyjne i w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych,
 • umiejętność rozumienia potrzeb Klientów i dostosowywania własnej oferty do wymagań Klientów,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • podstawowa wiedza z zakresu wytwarzania konstrukcji stalowych będzie dodatkowym atutem,
 • dynamika w działaniu oraz wytrwałość w dążeniu do realizacji stawianych celów,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego – będzie dodatkowym atutem,
 • czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 • umowę i pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • narzędzia pracy odpowiednie do stanowiska pracy,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres hpk@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Menedżer ds. sprzedaży i realizacji projektu
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Technolog produkcji konstrukcji stalowych – Inżynier procesu

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad realizacją prowadzonych kontraktów od strony technologicznej,
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych,
 • Ścisła współpraca z biurami projektowymi,
 • Opracowanie dokumentacji technologicznej – produkcyjnej,
 • Nadzór w zakresie prowadzonych kooperacji dla kontraktu,
 • Odpowiedzialność za gospodarkę materiałową w ramach prowadzonego zlecenia,
 • Ścisła współpraca z produkcją oraz Kierownikami Projektu,

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria materiałowa);
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem typu CAD,
 • Znajomość obsługi pakietu office (Excel, Word),
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, przy produkcji konstrukcji stalowych,
 • Mile widziana znajomość rodzajów wyrobów hutniczych i gatunków stali,
 • Mile widziana znajomość procedur i technologii oraz procesów wytwórczych przy produkcji konstrukcji stalowych,
 • Znajomość norm określających wymagania wytwarzania konstrukcji stalowych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:

 • umowę i pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • narzędzia pracy odpowiednie do stanowiska pracy,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres hpk@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Menedżer ds. sprzedaży i realizacji projektu.
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Główny Księgowy/a

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • Implementacja procedur księgowych i obiegu dokumentów w spółce.
 • Prowadzenie pełnej księgowości spółki produkcyjnej zgodnie z zasadami rachunkowości i przepisami podatkowymi (wyłącznie w oparciu o polskie standardy rachunkowości i polskie prawo podatkowe).
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych JPK_VAT, VAT-UE, CIT.
 • Nadzór i kontrola nad księgami rachunkowymi,
 • Nadzór nad wyliczeniem kalkulacji kosztów wytworzenia produktów,
 • Sprawozdawczość finansowa oraz kontakt z instytucjami zewnętrznymi (GUS, NBP, US).
 • Zarządzanie przepływem gotówki,
 • Współpraca z zewnętrznymi doradcami podatkowymi przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych,
 • Zarządzanie podległym zespołem.
 • Tworzenie i odpowiedzialność za politykę rachunkowości w spółce.
 • Optymalizacja procesów księgowych i podatkowych oraz wdrażanie usprawnień.
 • Przygotowanie sprawozdań miesięcznych i rocznych oraz raportów na potrzeby zarządu oraz raportowanie do spółki matki.
 • Wsparcie dla innych działów firmy.
 • Współpraca z zewnętrznymi firmami audytorskimi.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższego finansowego lub ekonomicznego.
 • Minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Księgowego lub Głównego Księgowego w firmie produkcyjnej.
 • Biegłość zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, chęć do nauki i odporności na stres.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami.
 • Praca w przyjaznej atmosferze, w firmie rodzinnej w długimi tradycjami.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres hpk@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Główny Księgowy
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Składacz konstrukcji / Monter konstrukcji

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • składanie konstrukcji stalowych (również przestrzennych),
 • przygotowywanie do montażu podzespołów i elementów konstrukcji,
 • sczepianie elementów konstrukcji,
 • przepalanie blach, kształtowników,
 • drobne prace ślusarskie

Oczekiwania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (średnie – mile widziane),
 • dobra znajomość rysunku technicznego,
 • podstawowe uprawnienia spawalnicze,
 • uprawnienia hakowego,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomość wymagań konstrukcyjnej normy budowlanej,
 • odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • umowę o pracę poprzedzoną okresem próbnym,
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym,
 • wynagrodzenie ustalane indywidualnie (do negocjacji).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres hpk@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Składacz konstrukcji / Monter konstrukcji.
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.


Główny specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • Zarządzanie procesem zabezpieczenia należytego stanu technicznego budowli, maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Spółkę oraz inicjowanie i nadzór wdrożeń przedsięwzięć rozwojowych.
 • Okresowe kontrole prawidłowości eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń.
 • Zabezpieczenie urządzeń w niezbędne części zamienne.
 • Przygotowanie suwnic oraz pojazdów transportowych do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Okresowa ocena przydatności majątku dzierżawionego przez Spółkę.
 • Opracowywanie projektów rocznych planów remontów i inwestycji oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Inicjowanie działań na rzecz obniżki kosztów w zakresie remontów i utrzymania majątku trwałego.
 • Uczestnictwo we wdrażaniu przedsięwzięć rozwojowych poprzez: przygotowywanie warunków technicznych dla realizacji inwestycji, udział w ocenie i analizie ofert, kontrolę stanu technicznego maszyn i urządzeń zakupionych w ramach inwestycji, udział w uruchamianiu, próbach i odbiorach oddawanych do użytku inwestycji oraz egzekwowanie uprawnień, wynikających z warunków gwarancyjnych lub umów.
 • W ramach posiadanego zakresu kompetencji dbałość o interes Spółki i jej pozytywny wizerunek.
 • Efektywna, zabezpieczająca interesy Spółki współpraca z firmami realizującymi remonty i inwestycje.
 • Realizacja celów zawartych w polityce zintegrowanego zarządzania jakością i środowiskiem w podległym obszarze działania.
 • Wykonywanie zadań związanych z bieżącą działalnością Spółki w obszarze utrzymania ruchu.
 • Zarządzanie podległym zespołem.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne.
 • Minimum kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, odporność na stres.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z posiadanym doświadczeniem i kwalifikacjami.
 • Praca w przyjaznej atmosferze, w firmie rodzinnej w długimi tradycjami.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres hpk@hutapokoj.eu.
(w temacie wiadomości proszę wpisać Główny Specjalista ds. Utrzymania Ruchu).
Proszę zapoznać się z „Klauzulą informacyjną RODO dla kandydatów do pracy”.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy


I
[Współadministratorzy]

Współadministratorami w procesie rekrutacji są:
Pierwszy Współadministrator: „Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul.
Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS 0000106428.
Drugi Współadministrator: „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Niedurnego 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000115191.
Trzeci Współadministrator: „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)
przy ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000828430.


II
[Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami]

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami, Współadministratorzy uzgodnili
zakresy swojej odpowiedzialności, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności
Współadministratorzy uzgodnili, że:
1) Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osoby, której dane dotyczą, a Pierwszy Współadministrator odpowiada za zrealizowanie jej żądania. Oznacza to, że w każdym przypadku
Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw osoby, której dane dotyczą Współadministratorowi lub Współadministratorom, którzy przetwarzali jej dane osobowe oraz Pierwszemu Współadministratorowi. Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za realizację żądania osoby, której dane dotyczą.
2) Na podstawie umowy o współadministrowaniu zbioru danych osobowych dotyczących rekrutacji, Pierwszy Współadministrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych
pozostałych Współadministratorów. Każdy Współadministrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Pierwszego Współadministratora pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w celu rekrutacji.


III
[Punkt kontaktowy]

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
1) pisemnie, na adres siedziby Współadministratora, wskazany w części I powyżej;
2) pod adresem poczty elektronicznej: praca@hutapokoj.eu


IV
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
1) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania
potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu
rekrutacji i wyłonienia kandydata;
2) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 6 m-cy. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.


V
[Informacja o wymogu podania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


VI
[Odbiorcy danych]

1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
2. Ponadto, dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym, w celu świadczenia przez nie usług niezbędnych do realizacji celów określonych w części IV, pkt 1 i 2, np. usług teleinformatycznych takich
jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich.


VII
[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz do otrzymania kopii danych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Współadministratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce
skorzystać.


VIII
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można
kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.


IX
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2. Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).