Aktualne oferty pracy

Manager Sprzedaży

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie analiz rynku pod względem możliwości pozyskania tematów realizacyjnych w zakresie konstrukcji stalowych,
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów polskich i zagranicznych,
 • udział w wypracowaniu wolumenu i założonej marży handlowej zgodnie z przyjętymi w tym zakresie planami sprzedażowymi spółki,
 • pozyskiwanie zapytań ofertowych na wytworzenie konstrukcji zgodnie z możliwościami produkcyjnymi wytwórni,
 • uczestnictwo w pracach zespołu odpowiedzialnego za opracowywanie kalkulacji ofertowych,
 • przygotowywanie ofert sprzedaży konstrukcji stalowych dla klientów i udział w negocjacjach kontraktowych,
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z nowymi i obecnymi Klientami firmy,
 • przygotowywanie raportów i analiz sprzedażowych.

Wymagania:

 • li>wykształcenie wyższe,
 • kilkuletnia praktyka zawodowa w sprzedaży B2B w branży stalowej, poparta wynikami w tym obszarze,
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych,
 • wysokie kompetencje organizacyjne w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych,
 • umiejętność rozumienia potrzeb Klientów i dostosowywania własnej oferty do wymagań Klientów,
 • dynamika w działaniu oraz wytrwałość w dążeniu do realizacji stawianych celów,
 • czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych,
 • znajomości języka angielskiego/ niemieckiego- będzie dodatkowym atutem,
 • sprawne posługiwanie się oprogramowaniem pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Project Manager

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie kontraktu zgodnie z założeniami finansowymi oraz pełne nadzorowanie terminowości realizowanych prac pod kątem zgodności z kontraktem, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową oraz założonym harmonogramem,
 • reprezentowanie firmy przed Zamawiającym, prowadzenie korespondencji, udział w naradach koordynacyjnych,
 • negocjowanie warunków realizacji umów z dostawcami materiałów i usług,
 • systematyczne raportowanie o postępie kontraktu.

Wymagania:

 • wykształcenia wyższe – preferowane techniczne,
 • minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • konsekwencja i odpowiedzialność w realizacji celów,
 • umiejętność negocjacji, pracy w zespole, planowania, analizowania i wyciągania wniosków,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • znajomości języka angielskiego/ niemieckiego- będzie dodatkowym atutem,
 • sprawne posługiwanie się oprogramowaniem pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • >możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Ślusarz przebudowy

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • zabudowa i demontaż osprzętu na liniach produkcyjnych,
 • przygotowywanie osprzętu technologicznego,
 • wykonywanie prac ślusarskich i montażowych.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • umiejętność analizy i interpretacji rysunku technicznego,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w zawodzie ślusarza.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym (3 zmiany),
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Operator urządzeń

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • śrutowanie konstrukcji stalowych na śrutownicy mechanicznej i w śrutowni ręcznej,
 • ocena wad i jakości powierzchni śrutowanej konstrukcji,
 • załadunek, rozładunek i transport elementów konstrukcji z wykorzystaniem suwnicy,
 • raportowanie wykonywanych prac.

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane),
 • uprawnienia: hakowego, suwnicowego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym (3 zmiany),
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Malarz konstrukcji stalowych

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • ocena wad i jakości powierzchni konstrukcji przygotowywanej do malowania,
 • przygotowywanie farb epoksydowych i poliuretanowych do aplikacji,
 • wykonywanie wyprawek i malowanie hydrodynamiczne konstrukcji stalowych zgodnie z wymaganiami klienta,
 • obsługa i konserwacja agregatów malarskich,
 • transport elementów konstrukcji z wykorzystaniem suwnicy,
 • raportowanie wykonywanych prac.

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków,
 • doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane),
 • uprawnienia: hakowego, suwnicowego,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym (3 zmiany),
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Laborant badań chemicznych

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie analiz chemicznych zgodnie z ustalonymi procedurami badawczymi,
 • wykonywanie badań chemicznych i fizycznych wody: azoty, chlorki, cyjanki, fenole, odczyn pH, siarczany, BZT(biologiczne zapotrzebowanie tlenu), ChZT(chemiczne zapotrzebowanie tlenu), sucha pozostałość, twardość, zasadowość, zawiesiny, metale ciężkie (arsen, bor, bar, beryl, chrom, cynk, cyna, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć, selen, tal, tytan, wanad, antymon, mangan, żelazo), barwa, temperatura, zapach, mętność, przewodność elektryczna właściwa,
 • prowadzenie dokumentacji (karty przyjęcia próbek, karty pomiarowe, zapisy z badań itp.) związanej z badaniami w Laboratorium Chemicznym.
 • wiedza z zakresu obowiązujących przepisów PCA i normy PN EN 17025, współudział w opracowywaniu, aktualizacja procedur i instrukcji Laboratorium Chemicznego według wymagań PCA,
 • współpraca ze zleceniodawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • zgłaszanie do kontroli (legalizacji, wzorcowania) wyposażenia Laboratorium Chemicznego.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie chemiczne.
 • znajomość metod analitycznych:
  • – metody spektrofotometryczne,
  • – metoda OES-ICP (spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie),
  • – metody pehametryczne, konduktometryczne,
  • – metoda spektrometryczna ze wzbudzeniem iskrowym,
  • – metoda kulometryczna (oznaczanie zawartości węgla),
  • – metoda wagowa (oznaczanie zawartości krzemu).
 • dobra znajomość pakietu MS Office: Excel, Word i PowerPoint,
 • dokładność w realizacji zadań oraz umiejętność poprawnego wyciągania wniosków,
 • dbałość o jakość i terminowość wykonywanej pracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności priorytetyzowania zadań jak również systematyczność w działaniu,
 • chęć uczenia się i otwartość na nowe zagadnienia.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla potrzeb rekrutacji na wolne stanowiska pracy i tylko w czasie trwania tych rekrutacji jest „Huta Pokój” SA ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska.
Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, oprócz spółek Grupy Kapitałowej Huta Pokój, tj. „Huta Pokój” S.A., „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o.
Informujemy, że w stosunku do podanych danych przysługuje Pani/Panu prawo do żądana dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.