Aktualne oferty pracy

Oferty pracy w Grupie Kapitałowej Huty Pokój:


Spółka „Huta Pokój Konstrukcje” będąca częścią Grupy Kapitałowej Huta Pokój,
specjalizuje się w wykonawstwie konstrukcji stalowych, także tych wyrafinowanych architektonicznie, z możliwością wykonania projektu i montażu.

Menedżer ds. sprzedaży i realizacji projektu

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie analiz rynku pod względem możliwości pozyskania projektów z zakresu konstrukcji stalowych,
 • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z nowymi i obecnymi Klientami firmy,
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów polskich i zagranicznych,
 • pozyskiwanie zapytań ofertowych na wytworzenie konstrukcji zgodnie z możliwościami produkcyjnymi wytwórni,
 • wypracowanie wolumenu i założonej marży handlowej zgodnie z przyjętym planem sprzedaży spółki,
 • udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za opracowywanie kalkulacji ofertowych,
 • przygotowywanie ofert sprzedaży konstrukcji stalowych dla klientów i udział w negocjacjach kontraktowych,
 • procedowanie i nadzorowanie realizacji umów handlowych z Klientem,
 • współpraca z Działem Produkcji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień i kontraktów,
 • monitorowanie i rozliczanie realizowanych kontraktów pod względem finansowym,
 • opracowywanie raportów sprzedażowych i realizacyjnych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • kilkuletnia praktyka zawodowa w sprzedaży B2B w branży stalowej, poparta wynikami w tym obszarze,
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych,
 • wysokie kompetencje organizacyjne i w zakresie prowadzenia negocjacji handlowych,
 • umiejętność rozumienia potrzeb Klientów i dostosowywania własnej oferty do wymagań Klientów,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • podstawowa wiedza z zakresu wytwarzania konstrukcji stalowych będzie dodatkowym atutem,
 • dynamika w działaniu oraz wytrwałość w dążeniu do realizacji stawianych celów,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego – będzie dodatkowym atutem,
 • czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 • umowę i pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • narzędzia pracy odpowiednie do stanowiska pracy,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres hpk@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Menedżer ds. sprzedaży i realizacji projektu
 


Spółka „Huta Pokój Konstrukcje” będąca częścią Grupy Kapitałowej Huta Pokój,
specjalizuje się w wykonawstwie konstrukcji stalowych, także tych wyrafinowanych architektonicznie, z możliwością wykonania projektu i montażu.

Technolog produkcji konstrukcji stalowych – Inżynier procesu

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • Nadzór nad realizacją prowadzonych kontraktów od strony technologicznej,
 • Optymalizacja rozwiązań projektowych,
 • Ścisła współpraca z biurami projektowymi,
 • Opracowanie dokumentacji technologicznej – produkcyjnej,
 • Nadzór w zakresie prowadzonych kooperacji dla kontraktu,
 • Odpowiedzialność za gospodarkę materiałową w ramach prowadzonego zlecenia,
 • Ścisła współpraca z produkcją oraz Kierownikami Projektu,

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria materiałowa);
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem typu CAD,
 • Znajomość obsługi pakietu office (Excel, Word),
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, przy produkcji konstrukcji stalowych,
 • Mile widziana znajomość rodzajów wyrobów hutniczych i gatunków stali,
 • Mile widziana znajomość procedur i technologii oraz procesów wytwórczych przy produkcji konstrukcji stalowych,
 • Znajomość norm określających wymagania wytwarzania konstrukcji stalowych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:

 • umowę i pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • narzędzia pracy odpowiednie do stanowiska pracy,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres hpk@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Menedżer ds. sprzedaży i realizacji projektu
 

Spółka „Huta Pokój” S.A. będąca częścią Grupy Kapitałowej Huta Pokój

Specjalista księgowy

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Osoba, która dołączy do naszego zespołu będzie odpowiedzialna za:

 • Księgowanie dokumentów,
 • Weryfikację danych w systemie księgowym w zakresie procesu zamknięcia okresu sprawozdawczego,
 • Rozliczanie, analizę i uzgadnianie kont księgowych,
 • Współpracę przy raportowaniu podatkowym (VAT, CIT),
 • Przygotowywanie danych do raportów okresowych oraz sprawozdań finansowych

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane: księgowość, finanse, ekonomia,
 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w firmie produkcyjnej,
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Bardzo dobra i praktyczna znajomość zagadnień księgowych i podatkowych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • Warunkiem koniecznym jest bardzo dobra znajomość obsługi programu Sage Symfonia.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV (bez listów motywacyjnych) na adres anna.karpiniec@hutapokoj.eu.
W temacie wiadomości proszę wpisać : Specjalista księgowy
 


Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

I
[Współadministratorzy]

Współadministratorami w procesie rekrutacji są:
Pierwszy Współadministrator: „Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS 0000106428.
Drugi Współadministrator: „Huta Pokój Konstrukcje” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)
przy ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000115191.
Trzeci Współadministrator: „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)
przy ul. Niedurnego 79, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000828430.


II
[Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami]

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami, Współadministratorzy uzgodnili zakresy swojej odpowiedzialności, dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności Współadministratorzy uzgodnili, że:
1) Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw osoby, której dane dotyczą, a Pierwszy Współadministrator odpowiada za zrealizowanie jej żądania. Oznacza to, że w każdym przypadku Współadministrator przekaże żądanie wykonania praw osoby, której dane dotyczą Współadministratorowi lub Współadministratorom, którzy przetwarzali jej dane osobowe oraz Pierwszemu Współadministratorowi. Pierwszy Współadministrator jest odpowiedzialny za realizację żądania osoby, której dane dotyczą.
2) Na podstawie umowy o współadministrowaniu zbioru danych osobowych dotyczących rekrutacji, Pierwszy Współadministrator prowadzi wspólny zbiór danych osobowych, w którym znajdują się zbiory danych osobowych pozostałych Współadministratorów. Każdy Współadministrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w zbiorze Pierwszego Współadministratora pod warunkiem, że przetwarzanie jest realizowane w celu rekrutacji.


III
[Punkt kontaktowy]

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
1) pisemnie, na adres siedziby Współadministratora, wskazany w części I powyżej;
2) pod adresem poczty elektronicznej: praca@hutapokoj.eu


IV
[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
1) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO – przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
2) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych rekrutacji przez 6 m-cy. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.


V
[Informacja o wymogu podania danych]

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


VI
[Odbiorcy danych]

1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania
na podstawie przepisów prawa.
2. Ponadto, dane osobowe kandydatów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym, w celu świadczenia przez nie usług niezbędnych do realizacji celów określonych w części IV, pkt 1 i 2, np. usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich.


VII
[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz do otrzymania kopii danych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Współadministratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


VIII
[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem Urzędu Ochrony Danych można kontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.


IX
[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1);
2. Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).