Jakość

POLITYKA JAKOŚCI

Jakość naszych wyrobów, procesów ich powstawania i ochrona środowiska naturalnego są dla nas bardzo istotne, determinują one konieczność przyjaznego, bezpiecznego współistnienia z otaczającym środowiskiem – ludźmi i przyrodą. Tym bardziej, że nasza firma jest usytuowana w centrum aglomeracji śląskiej.

Polityka jakości

ZAPEWNIAMY CERTYFIKOWANĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW

W naszej firmie wdrożyliśmy system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, a także system zarządzania jakością w laboratoriach badawczych zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IESC 17025 pozwalające zapewniać najwyższą jakość wyrobów oraz usług laboratoryjnych.

Zakres systemu zarządzania jakością i środowiskiem


Posiadamy uznania następujących Towarzystw Kwalifikacyjnych, stosowanych przy produkcji i odbiorze kształtowników formowanych na zimno, kształtowników walcowanych na gorąco, kształtowników spawanych oraz konstrukcji stalowych:

 • DNV-GL
 • LGA Bautechnik GmbH – certyfikat na znak Ü dla wyrobów przeznaczonych do budownictwa na rynek niemiecki,
 • Zakładu Badań i Atestacji ZETOM – znak bezpieczeństwa „B”,

oraz

 • uprawnienia UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • certyfikat TÜV Thüringen potwierdzający, że Zakładowa Kontrola Produkcji Huty Pokój Profile Sp. z o.o. spełnia wymagania Rozporządzenia 305/2011/EU Parlamentu Europejskiego dot. wyrobów budowlanych – CPR,
 • uznanie UDT dla Laboratoriów do wykonywania badań laboratoryjnych,
 • certyfikat spawalniczy wymagań jakościowych dla spawanych materiałów metalowych wg EN ISO 3834-2 – DVS ZERT,
 • certyfikat spawalniczy uprawniający do spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 w klasie do EXC4 – DVS ZERT

Współpracujemy również z instytucjami takimi jak:

 • Transportowym Dozorem Technicznym,
 • Instytutem Spawalnictwa,
 • Schweissetechnische Lehr-und Versuchsanstalt.

ZOBACZ CERTYFIKATY

HUTA POKÓJ S.A./HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE SP. Z O.O./HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O.


Certyfikat Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 oraz wg PN-EN ISO 14001:2015 wydany przez TÜV NORD w zakresie: Dystrybucja mediów oraz badania laboratoryjne. Usługi remontowe, serwis urządzeń i instalacji. Wytwarzanie konstrukcji spawanych zbiorników, mostów i budowli, dźwigarów spawanych. Projektowanie i produkcja kształtowników stalowych giętych na zimno, produkcja kształtowników stalowych walcowanych na gorąco, handel wyrobami hutniczymi.

Pobierz certyfikat

HUTA POKÓJ S.A.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1187 potwierdzający, że Laboratoria Działu Kontroli Jakości i Laboratoriów spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Certyfikat PCA
Zakres akredytacji

HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O.

Certyfikat DNV-GL dla wytwarzania kształtowników walcowanych na potrzeby przemysłu stoczniowego.

Pobierz certyfikat

Certyfikaty TÜV Thüringen potwierdzające, że Zakładowa Kontrola Produkcji HUTY POKÓJ PROFILE SP. Z O.O. spełnia wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Nr 305/2011/EU Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy dotyczące wyrobów budowlanych – CPR.

Pobierz certyfikat
Pobierz certyfikat

Certyfikat Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” nr 49/14/Z uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

Pobierz certyfikat

HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE SP. Z O.O.

Certyfikat UDT Nr UC-09-121-W/2-19 do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych oraz zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

Pobierz certyfikat

Certyfikat D-ZE-16083-01-00-ISO3834-2017.0104.001 potwierdzający spełnienie wymagań jakości według EN ISO 3834-2:2005.

Pobierz certyfikat

Certyfikat Spawalniczy DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2014.0080.004 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 klasa EXC4.

Pobierz certyfikat

Certyfikat nr TPS-15085-061.00 na spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych w klasie CL1 wg EN 15085-2:2007.

Pobierz certyfikat

——————–

Certyfikat DVS Zert nr 2451-CPR-EN1090-2019.0128.001 Zakładowej Kontroli Produkcji dla elementów nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC4 według EN 1090-2
Pobierz certyfikat

Świadectwo kwalifikacji Nr 10/19 do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych
Pobierz certyfikat

Certyfikat nr TSP-15085-061.02 na spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych w klasie CL1 wg EN 15085-2:2007
Pobierz certyfikat

————————–