Jakość

POLITYKA JAKOŚCI

Jakość naszych wyrobów, procesów ich powstawania i ochrona środowiska naturalnego są dla nas bardzo istotne, determinują one konieczność przyjaznego, bezpiecznego współistnienia z otaczającym środowiskiem – ludźmi i przyrodą. Tym bardziej, że nasza firma jest usytuowana w centrum aglomeracji śląskiej.

Polityka jakości

ZAPEWNIAMY CERTYFIKOWANĄ JAKOŚĆ PRODUKTÓW

W naszej firmie wdrożyliśmy system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, a także system zarządzania jakością w laboratoriach badawczych zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IESC 17025 pozwalające zapewniać najwyższą jakość wyrobów oraz usług laboratoryjnych.

Zakres systemu zarządzania jakością i środowiskiem


Posiadamy uznania następujących Towarzystw Kwalifikacyjnych, stosowanych przy produkcji i odbiorze kształtowników formowanych na zimno, kształtowników walcowanych na gorąco, kształtowników spawanych oraz konstrukcji stalowych:

 • DNV
 • LGA Bautechnik GmbH – certyfikat na znak Ü dla wyrobów przeznaczonych do budownictwa na rynek niemiecki,
 • Zakładu Badań i Atestacji ZETOM – znak bezpieczeństwa „B”,

oraz

 • uprawnienia UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • certyfikat TÜV Thüringen potwierdzający, że Zakładowa Kontrola Produkcji Huty Pokój Profile Sp. z o.o. spełnia wymagania Rozporządzenia 305/2011/EU Parlamentu Europejskiego dot. wyrobów budowlanych – CPR,
 • uznanie UDT dla Laboratoriów do wykonywania badań laboratoryjnych,
 • certyfikat spawalniczy wymagań jakościowych dla spawanych materiałów metalowych wg EN ISO 3834-2 – DVS ZERT,
 • certyfikat spawalniczy uprawniający do spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 w klasie do EXC4 – DVS ZERT

Współpracujemy również z instytucjami takimi jak:

 • Transportowym Dozorem Technicznym,
 • Instytutem Spawalnictwa,
 • Schweissetechnische Lehr-und Versuchsanstalt.

ZOBACZ CERTYFIKATY

HUTA POKÓJ S.A.

Certyfikat Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 oraz wg PN-EN ISO 14001:2015 wydany przez TÜV NORD w zakresie:
Dystrybucja mediów oraz badania laboratoryjne. Projektowanie i produkcja kształtowników stalowych giętych na zimno, produkcja kształtowników stalowych walcowanych na gorąco, handel wyrobami hutniczymi. Usługi remontowe, serwis urządzeń i instalacji.

Pobierz certyfikat

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1187 potwierdzający, że Laboratoria Działu Kontroli Jakości i Laboratoriów spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.
Certyfikat PCA
Zakres akredytacji

Certyfikat – Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 2942H, którego nadanie w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO potwierdza, że Huta Pokój S.A może świadczyć usługi na rzecz obronności.
Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej 2942H

HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O.

Certyfikat Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 oraz wg PN-EN ISO 14001:2015 wydany przez TÜV NORD w zakresie:
Projektowanie i produkcja kształtowników stalowych giętych na zimno, produkcja kształtowników stalowych walcowanych na gorąco, handel wyrobami hutniczymi. Usługi remontowe, serwis urządzeń i instalacji.

Pobierz certyfikat

Certyfikat DNV dla wytwarzania kształtowników walcowanych na potrzeby przemysłu stoczniowego.
Pobierz certyfikat

Certyfikaty TÜV Thüringen potwierdzające, że Zakładowa Kontrola Produkcji HUTY POKÓJ PROFILE SP. Z O.O. spełnia wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Nr 305/2011/EU Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy dotyczące wyrobów budowlanych – CPR.

Pobierz certyfikat 10025
Pobierz certyfikat 10219

Certyfikat Zakładu Badań i Atestacji „ZETOM” nr 49/14/Z uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

Pobierz certyfikat

HUTA POKÓJ KONSTRUKCJE SP. Z O.O.

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat ISO 9001

Świadectwo ITB nr 599/2024 DEKLARACJI ŚRODOWISKOWEJ III TYPU na spawane konstrukcje stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z normą EN 15804+A2
Świadectwo ITB nr 599/2024

Certyfikat UDT Nr UC-09-121-W/2-19 do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych oraz zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.
Pobierz certyfikat

Certyfikat D-ZE-16083-01-00-ISO3834-2017.0104.003 potwierdzający spełnienie wymagań jakości według EN ISO 3834-2:2005.
Pobierz certyfikat

Certyfikat Spawalniczy DVS ZERT-EN1090-2-SZ-2014.0080.006 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2 klasa EXC4.
Pobierz certyfikat

Certyfikat DVS Zert nr 2451-CPR-EN1090-2019.0128.003 Zakładowej Kontroli Produkcji dla elementów nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC4 według EN 1090-2
Pobierz certyfikat

Świadectwo kwalifikacji Nr 7/22 do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych
Pobierz certyfikat

Świadectwo kwalifikacji Nr 7/L/22 do wykonywania badań stalowych konstrukcji mostowych
Pobierz certyfikat

Certyfikat nr TSP-15085-061.02 na spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych w klasie CL1 wg EN 15085-2:2007
Pobierz certyfikat