Transport kolejowy

Bocznica

Posiadamy własną bocznicę kolejową z aktualnym świadectwem bezpieczeństwa bocznicy ,wydanym przez Prezesa Urząd Transportu Kolejowego. Bocznica usytuowana jest w bliskiej lokalizacji stacji kolejowej Ruda Chebzie.

Świadczymy:

  • usługi manewrowe w obrębie bocznicy, własnymi lokomotywami spalinowymi,
  • usługi ważenia wagonów,
  • usługę postoju taboru kolejowego na bocznicy.

Punkt zdawczo-odbiorczy posiada tory mogące przyjąć jednorazowo 40 wagonów typu Ea każdy. Całkowita zdolność przepustowa punktu zdawczego wynosi 120 wagonów. Dodatkowym atutem bocznicy jest bardzo bliska lokalizacja Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ, DW 902), która pozwala na łatwe i szybkie przemieszczanie się w Aglomeracji Śląskiej, a bezpośredni dostęp do węzła autostrad A1 i A4 znacznie ułatwia przekraczanie granicy z Czechami oraz połączenie z resztą kraju.

Przeładunki i magazynowanie

Specjalizujemy się w przeładunkach i magazynowaniu materiałów ciężkich.

Posiadamy:

  • plac ładunkowy wyposażony w suwnice o udźwigu 32 t.
  • otwarte place do składowania materiałów,
  • punkty z możliwością przeładunku wagonów

Prowadzimy przeładunki :

  • materiałów sypkich,
  • konstrukcji stalowych,
  • taboru kolejowego na pojazdy drogowe, przeznaczone do transportu ponadgabarytowego.

Maksymalna powierzchnia placu przeładunkowego wynosi 8000m² Istnieje możliwość przeładunku oraz składowania materiałów pod dachem.