PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Świętochłowicach, w skład której wchodzą
działki o nr ewidencyjnych 700/1 i 701/1, wszystkie o łącznej powierzchni 21 991 m2 zlokalizowane w rejonie ulicy Stalowej.
Działki są niezabudowane, o nieregularnym kształcie, częściowo zakrzewione i zadrzewione, tworzą zwartą całość.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej.

Wysokość ceny wywoławczej netto: 2 750 000,00 PLN