Usługi laboratoryjne

DOŚWIADCZONE ZAPLECZE LABORATORYJNE

 • Posiadamy własne laboratoria:
  • Akredytowane Laboratorium Badań Chemicznych
  • Akredytowane Laboratorium Badań Metali
  • Laboratorium Wzorcujące
  • Laboratorium Badań Nieniszczących
 • Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do badań
 • Doświadczony wysoko wykwalifikowany personel
 • Wykonujemy badania stacjonarnie i mobilnie
 • Prowadzimy szkolenia w zakresie wymagań jakościowych dla konkretnych wyrobów dla  pracowników, np. działu handlowego lub zaopatrzenia

POWIERZENIE BADAŃ NASZYM LABORATORIUM GWARANTUJE

 • szybką, profesjonalną i terminową realizację badań
 • prowadzenie wiarygodnych pomiarów przy użyciu nowoczesnej aparatury
 • konkurencyjne ceny

JAKOŚĆ, CERTYFIKATY

Laboratorium Badań Metali i Laboratorium Badań Chemicznych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1187, co potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz innych norm przedmiotowych. Nasze laboratoria posiadają certyfikat podwykonawcy CLDT UDT wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Posiadając akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, które jest członkiem International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) i sygnatariuszem Mutual Recognition Arrangement  (MRA). uzyskaliśmy status sublicencjonobiorcy do stosowania znaku MRA. ILAC jest międzynarodową organizacją dla jednostek akredytujących działających zgodnie z ISO / IEC 17011 i zaangażowanych w akredytację organów oceny zgodności, w tym laboratoriów badawczych (przy użyciu ISO / IEC 17025). ILAC MRA pozwala konsumentom (klientom) korzystać z globalnej sieci laboratoriów badawczych, które zostały akredytowane w celu zapewnienia dokładnych i wiarygodnych wyników. MRA promuje międzynarodowe zaufanie i akceptację danych generowanych przez akredytowane laboratoria i jednostki kontrolujące.

Ściśle współpracujemy z Inspektorami TÜV Thüringen, DNV GL, BV, GSI SLV w zakresie wykonywania prób pod uznanie technologiczne spawania oraz egzaminowania spawaczy w zależności od użytej metody spawania jak i rodzaju oraz gatunku spawanego materiału.

NASZE CERTYFIKATY I CZŁONKOSTWA

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1187 – potwierdza, że nasz Zakład Kontroli Jakości, Ochrony Środowiska i BHP, oraz Laboratorium Badań Środowiskowych spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji

Świadectwo podwykonawcy UDT nr LB 202/09 w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych potwierdza, że spełniamy kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w p.5 normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005 i zostaliśmy wpisani na listę podwykonawców UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

Potwierdzenie naszego członkostwa w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Pliki do pobrania:
Oferta badań laboratoryjnych HUTY POKÓJ S.A.
Polityka Jakości Laboratoriów Badawczych