PONOWNE WSZCZĘCIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM PRZEMYSŁOWYM

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składające się z działek ewidencyjnych nr 2599/196 oraz 2602/189 o łącznej pow. 5 941m2 zabudowanych budynkiem przemysłowym stanowiącym odrębną własność, dwunawowym, o konstrukcji szkieletowej stalowej o łącznej powierzchni użytkowej 4.200 m2. Obiekt wybudowany w 1904 roku.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie 34 UP co oznacza teren zabudowy usługowej o charakterze publicznym, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług: kultury w tym muzea, obiekty rekreacji, gastronomi, administracji, a także obiekty biurowe. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: obiekty usługowe z zakresu usług handlu, rzemiosła, a także garaże wbudowane w obiekty usługowe. Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie strefy „B” ochrony konserwatorskiej, natomiast budynek nie znajduje się pod ochroną konserwatorską. Przedmiotowy grunt posiada nieregularny kształt.

Dojazd do nieruchomości odbywa się urządzonym zjazdem bezpośrednio z ul. Niedurnego, która łączy się z Drogową Trasą Średnicową oraz z ulicami prowadzącymi ruch kołowy m.in. w kierunku autostrady A4.

Wysokość ceny wywoławczej: 4 950 000 PLN

Podana cena jest ceną wywoławczą netto.

Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.