Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój” S.A.

Rada Nadzorcza „Huta Pokój” S.A.
wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na
Prezesa Zarządu Spółki „Huta Pokój” S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 238/XI/2021 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2021 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu spółki „Huta Pokój” S.A.