Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej, dzielnicy Nowy Bytom pomiędzy ulicami:
Piotra Niedurnego a Rotmistrza Witolda Pileckiego oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym 3439/2842 o powierzchni 11 707 m2, zapisana na karcie mapy 1, obręb 003 Nowy Bytom, objęta księgą wieczystą Nr GL1S/00017272/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Mapka

Zdjęcie 2