PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY DTŚ I

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 445/27 o pow. 17334m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00015659/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oraz prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/25 o pow. 4231m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00048729/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność „Huty Pokój” S.A., o łącznej powierzchni 21 565 m2 położone w rejonie DTŚ w Rudzie Śląskiej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie 10U przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej.
Walorem przedmiotowej nieruchomości jest jej bardzo dobra lokalizacja umożliwiająca bezproblemowy i szybki dojazd do wszystkich miast aglomeracji śląskiej, zarówno trasą N-S, DTŚ, jak i autostradą A4.
Na zbywanych gruntach istnieje możliwość wystąpienia zanieczyszczeń tj. metali pohutniczych.

Wysokość ceny wywoławczej: 4 200 000,00 PLN
Podana cena jest ceną wywoławczą netto.

Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.