Huta Pokój Profile Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.
wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 105/I/2022 Rady Nadzorczej z dnia 4 października 2022 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o.