PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY DTŚ II

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi 7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A. o nr ewidencyjnych 519/25, 444/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, 464/27 oraz 2 działki o nr ewidencyjnych 700/1 i 701/1 położone w Świętochłowicach, wszystkie o łącznej powierzchni 101 628 m2 zlokalizowane …


EUROPEJSKI KONGRES STALOWY STEEL 2023

  Drodzy Hutnicy, Inżynierowie, Przemysłowcy, 18 i 19 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się ważne wydarzenie branżowe – EUROPEJSKI KONGRES STALOWY STEEL 2023 Węglokoks objął wydarzenie patronatem Partnera Generalnego przy jednoczesnym zaangażowaniu w wydarzenie członków Grupy z sektora hutniczego tj. między innymi Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o., Spółki „Huta Pokój” …


Święty Florian „załatwił” nam piękną pogodę

Dzień Hutnika 2023

4 maja, w dniu św. Floriana, swoje święto mają strażacy, kominiarze, piekarze, a także garncarze (o ile ktoś jeszcze para się tym rzemiosłem), lecz w Rudzie Śląskiej jest to przede wszystkim święto hutników. Jego obchody mają tu od niepamiętnych czasów swoją formę szczególną, ale i dla miasta szczególne znaczenie. 183 lata temu w Nowym Bytomiu …


PONOWNE WSZCZĘCIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM PRZEMYSŁOWYM

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składające się z działek ewidencyjnych nr 2599/196 oraz 2602/189 o łącznej pow. 5 941m2 zabudowanych budynkiem przemysłowym stanowiącym odrębną własność, dwunawowym, o konstrukcji szkieletowej stalowej o łącznej powierzchni użytkowej 4.200 m2. Obiekt wybudowany w 1904 roku. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie 34 …


PONOWNE WSZCZĘCIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLASKIEJ

Przedmiotem zbycia w drodze przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działki o numerach ewidencyjnych  3439/2842 i 2557/68  o łącznej powierzchni 11 711 m2, objęte księgami wieczystymi o  numerach GL1S/00017272/7 i GL1S/00023544/0, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące …


PONOWNE WSZCZĘCIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ BUDYNKU DAWNEJ DYREKCJI WRAZ Z PARKINGIEM PRZY UL. NIEDURNEGO W RUDZIE ŚLASKIEJ

Do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o nr 3661/81 (pow. 2492m²), 2589/85 (pow. 1616m²), 1570/82 (pow. 92m²) oraz 2745/85 (pow. 172m²) o łącznej pow. 4 372m2 objętych księgami wieczystymi Nr GL1S/0008424/2 oraz GL1S/00010975/6, które zabudowane są zespołem budynków biurowych i garaży o łącznej powierzchni użytkowej 3570,20m², które stanowiły Dyrekcję …


PONOWNE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY DTŚ I

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 445/27 o pow. 17334m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00015659/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oraz prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 520/25 o pow. 4231m2 objęte księgą wieczystą Nr GL1S/00048729/2 prowadzoną przez Sąd …


Rada Nadzorcza Huta Pokój S.A. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w Zarządzie Spółki „Huta Pokój” S.A.

Rada Nadzorcza „Huta Pokój” S.A. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w Zarządzie Spółki „Huta Pokój” S.A. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 53/XII/2023 Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2023 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa …