HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

OSD Energia Elektryczna

„Decyzją Prezesa URE z dnia 12 października 2017 r. przedsiębiorstwo energetyczne "HUTA POKÓJ" S.A. z siedzibą w Rudzie Śl. ul. Piotra Niedurnego 79 41-709 Ruda Śląska wyznaczone zostało sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego "HUTA POKÓJ" S.A., na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r."


Do pobrania


OSD Gaz

„HUTA POKÓJ” S.A posiada od 8 lipca 1999 r. koncesje na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PPG/24/599/U/1/2/99/PK, zmienioną decyzją z dnia 7 marca 2008 r. nr DPG/24-ZTO/599/W/OKA/2008/HM. Przedmiot działalności objętej ww koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej sieciami o ciśnieniu do 0,25 MPa.


Do pobrania