HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej pod adresem www.hutapokoj.eu.

HUTA POKÓJ S.A. zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników korzystających ze strony internetowej www.hutapokoj.eu o dokładne zapoznanie się z niniejszą Notą Prawną przed przystąpieniem do korzystania z niej. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapoznanie się z Notą Prawną celem poznania i zaakceptowania warunków, na jakich może korzystać ze strony.

Nota prawna HUTY POKÓJ S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Niedurnego 79, 41 -709 Ruda Śląska, zwana dalej HUTA POKÓJ, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS, nr KRS 0000106428, Kapitał zakładowy 20 516 371,20 PLN wpłacony w kwocie 15 116 371,20 PLN, NIP: 641-000-54-54; REGON 271526730.

Zastrzeżenia i warunki wymienione w niniejszej nocie dotyczą wszystkich użytkowników strony grupy kapitałowej HUTA POKÓJ. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na poniższe zastrzeżenia i warunki.


Dane osobowe

Dane osobowe, do których zaliczyć można nazwę firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, faksu, a także adres poczty elektronicznej, które zostaną przekazane za zgodą Użytkownika za pośrednictwem strony www, będą wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 97.133.883 z późn. zm.). Dane, o których mowa mogą być udostępnione spółkom grupy kapitałowej HUTY POKÓJ przez administratora strony. Dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w kraju jak i za granicą w celach marketingowych, związanych  z działalnością gospodarczą prowadzoną przez grupę kapitałową zgodnie z przepisami ww. Ustawy a także Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).

HUTA POKÓJ gwarantuje każdemu Użytkownikowi strony www.hutapokoj.eu prawo wglądu jak również możliwość wnoszenia poprawek do własnych danych osobowych.


Znaki towarowe i prawa autorskie

Logotyp i nazwy spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej HUTA POKÓJ prezentowane na stronie grupy są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi przez HUTĘ POKÓJ znakami towarowymi. Zamieszczone na stronie znaki towarowe i graficzne oraz materiały podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu grupy kapitałowej HUTY POKÓJ, wymaga pisemnej zgody HUTY POKÓJ lub zainteresowanych osób trzecich. Wykorzystanie marki i znaków towarowych HUTY POKÓJ bez uzyskania pisemnej zgody HUTY POKÓJ stanowi wykroczenie prawne, które będzie ścigane w ramach obowiązującego prawa.


Linki do zewnętrznych stron internetowych

HUTA POKÓJ nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowaną na stronach zewnętrznych oraz prowadzoną politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron lub witryn, do których linki zamieszczone są pod adresem www.hutapokoj.eu .

Zawartość innych stron internetowych, do których linki znajdują się na stronie internetowej HUTY POKÓJ została dostarczona w formie i treści oglądanej przez użytkownika strony. HUTA POKÓJ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do lub korzystania z tych stron internetowych. HUTA POKÓJ również nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy, lub inne urządzenia w związku z dostępem do tych stron, korzystaniem z nich lub pobieraniem ze stron materiałów, danych, tekstów, zdjęć, plików.


Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

HUTA POKÓJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały wysłane, do któregokolwiek z serwerów firmy. Wszystkie materiały i informacje dostarczone na serwery obsługujące stronę www.hutapokoj.eu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez jej administratora. HUTA POKÓJ zastrzega sobie również prawo do usuwania wpisów, informacji i materiałów zamieszczanych na serwerach przez Użytkowników strony.


Zmiany warunków i zastrzeżeń

HUTA POKÓJ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie w dowolnym czasie zmiany.

Opisy produktów, ich cechy oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. HUTA POKÓJ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen oraz opisywanych na niniejszej stronie produktów.