HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

Polityka jakości

Grupa kapitałowa HUTA POKÓJ uznaje jakość wyrobów i procesów oraz ochronę środowiska naturalnego za decydujący czynnik trwałego rozwoju. Działalność przemysłowa oraz usytuowanie przedsiębiorstwa w centrum aglomeracji śląskiej dodatkowo determinują konieczność przyjaznego, bezpiecznego współistnienia z otaczającym środowiskiem – ludźmi i przyrodą.

Funkcjonujący w organizacji system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, a także system zarządzania jakością w laboratoriach badawczych zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IESC 17025:2005 pozwalają zapewnić jakość wyrobów oraz usług laboratoryjnych zgodną z rosnącymi wymaganiami naszych Klientów.


Zapewniamy certyfikowaną jakość produktów

HUTA POKÓJ S.A. wraz ze spółkami zależnymi EUROBLACHA S.A., EUROKONSTRUKCJE Sp. z o.o. oraz EUROSERWIS Sp. z o.o. wprowadziła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem spełniający wymagania norm EN ISO 9001 i EN ISO 14001.