HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

Poznaj naszą historię

Ważne momenty w historii HUTY POKÓJ.

 • 1840

  Dwaj kupcy z Bytomia, Szymon Löwi i Moric Friedlander oraz jeden z Wrocławia - Dawid Löwenfeld przystępują do budowy huty żelaza, nadając jej nazwę "Friedens-Eisenhütte". Początkowo w hucie pracuje 12 osób.

 • 1888

  Właściciele powiększają kapitał spółki z 3 do 12 mln marek. Zaczyna się realizacja tzw. programu rozszerzonej produkcji.

  W kolejnych latach firma bardzo dynamicznie się rozwija.

 • 1913

  Friedenshütte posiada m.in. stalownię tomasowską i martenowską, sześć wielkich pieców, wszystkie rodzaje walcowni, własną elektrownię, spiekalnię rud i warsztat konstrukcyjny.
  Zatrudnia już 5743 pracowników.

 • 1929

  Spółka posiada już Hutę Baildon, kopalnię „Pokój” i kopalnie rudy żelaza w Tarnowskich Górach, na Węgrzech i Słowacji oraz przejmuje akcje Huty Ferrum i Kopalni Wirek.

 • 1930

  Powstaje koncern HUTA POKÓJ Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. z siedzibą w Katowicach. Należą do niego m.in.: kilka hut żelaza (w tym np. Baildon i Ferrum), cztery kopalnie węgla kamiennego, kopalnie rudy i dolomitu, elektrownia, fabryki maszyn, kotłów i wagonów, fabryka odlewów, warsztaty konstrukcyjne maszyn i silników, zakłady budowy rurociągów i zakłady spawania.

 • 1934

  Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej kupuje 52% udziałów przedsiębiorstwa.

  Tadeusz Sendzimir uruchamia w HUCIE POKÓJ zaprojektowaną przez siebie walcarkę, która jest przełomem w technologii walcowania.

 • 1946

  Po przyłączeniu Huty Łabędy i Huty Gliwice HUTA POKÓJ jest największym zakładem metalurgicznym w kraju.

  Poziom zatrudnienia wynosi ok. 8800 pracowników.

 • 1954

  Uruchamiamy walcownię blachy grubej, która pracuje do dziś.

 • 1974

  Rozpoczynamy produkcję kształtowników spawanych, które obecnie wyglądają jak na zdjęciu.

 • 1986

  Uruchamiamy wydział profili formowanych na zimno – Zakład Stalprofile.

 • 1988

  Zostaje zatrzymana stalownia, po 101 latach pracy.

 • 1995

  Jako jedni z pierwszych w branży, wprowadzamy system zarządzania jakością wg EN ISO 9001, który w 2001 roku zostaje zintegrowany z systemem zarządzania środowiskiem wg EN ISO 14001.

 • 1998-2002

  Zarząd HUTY POKÓJ przeprowadza głęboką restrukturyzację organizacyjną i kapitałową przedsiębiorstwa. W ramach procesu restrukturyzacji następuje outsourcing funkcji produkcyjnych oraz pomocniczych huty do jej spółek zależnych. Powstaje grupa kapitałowa HUTA POKÓJ, która od tej pory jest zakładem przetwórstwa stali.

 • 2003

  Zostaje uruchomiona linia do cięcia wzdłużnego blach w kręgach o masie do 30 Mg. Przeprowadzamy też prace modernizacyjne walcowni blach grubych oraz walcowni kształtowników.

 • 2007

  Rozwijamy segment konstrukcji stalowych.

  W kolejnych latach dostarczamy konstrukcje dla wielu prestiżowych obiektów.

 • 2009

  W Zakładzie Stalprofile zostaje oddana do eksploatacji nowa linia do produkcji profili precyzyjnych, oferująca m.in. produkty przeznaczone dla sektora automotive.

 • 2009

  Efekty I etapu modernizacji segmentu konstrukcji stalowych. (np. konstrukcja fasady stadionu w Kapsztadzie, ponad 1600 Mg)

 • 2010

  Dostarczamy konstrukcje architektoniczne.

  (np. Port Lotniczy Wrocław, 630 Mg)

 • 2012

  Specjalizujemy się w dużych konstrukcjach mostowych.

  (np. Wiadukt drogowy w Warszawie, 1570 Mg z montażem)

 • 2014

  Dostarczamy konstrukcje stalowe dla energetyki.

  (np. Elektrownia Eesti Energia NARVA w Estonii, 1800 Mg)

 • 2015

  Dostarczamy również konstrukcje dla obiektów proekologicznych.

  (np. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, 2400 Mg)