HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

Członkostwo w organizacjach

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

HIPH to branżowa organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca: huty żelaza i stali oraz metali nieżelaznych, przedsiębiorstwa branż pracujących na potrzeby hutnictwa, w szczególności materiałów ogniotrwałych i koksownictwa, oraz inne przedsiębiorstwa współpracujące z sektorem (tj. przedsiębiorstwa remontowe, handlowe, projektowe, wyższe uczelnie techniczne oraz przedsiębiorstwa materiałów ogniotrwałych). Izba prowadzi współpracę z Międzynarodowym Instytutem Żelaza i Stali (IISI), Europejską Konfederacją Producentów Żelaza i Stali (EUROFER), Europejską Federacją Producentów Rur Stalowych (ESTA) i asocjacjami narodowymi.

HUTA POKÓJ S.A. jest członkiem założycielem HIPH.
www.hiph.com.pl


Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Izba zrzesza przedsiębiorstwa z branży konstrukcji stalowych, a także firmy z branżą tą bezpośrednio współpracujące: producentów i dystrybutorów materiałów hutniczych, producentów konstrukcji i wyrobów z aluminium oraz producentów farb i lakierów w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych. Ponadto członkami Izby są jednostki zajmujące się badaniami naukowymi i usługami projektowymi na potrzeby branży.

HUTA POKÓJ S.A. jest członkiem założycielem PIKS.
www.piks.com.pl


Polska Unia Dystrybutorów Stali

Polska Unia Dystrybutorów Stali

PUDS reprezentuje i wspiera interesy przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i przetwórczą w dziedzinie wyrobów hutniczych na terenie Polski i poza jej granicami. Organizacja zapewnia firmom dystrybucji stali wspólną platformę do wymiany poglądów, kontaktów oraz do podejmowania wspólnych działań.

HUTA POKÓJ S.A. jest członkiem wspierającym PUDS.
www.puds.com.pl