HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

Odpowiedzialność społeczna

Prowadząc działalność w warunkach ostrej konkurencji rynkowej, wciąż najważniejszy pozostaje dla nas Człowiek – szanujemy naszych Klientów oraz innych Partnerów w biznesie; dbamy o warunki pracy i rozwój naszych Pracowników; pamiętamy o byłych Pracownikach HUTY – emerytach i rencistach; nie zapominamy o życzliwych nam ludziach i instytucjach; nie wahamy się pomagać potrzebującym.

Jako zakład przemysłowy zwracamy szczególną uwagę na środowisko naturalne, nieustannie podejmując działania w celu zminimalizowania szkodliwych skutków procesów technologicznych poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań proekologicznych.

Systematycznie podejmujemy kroki zmierzające do budowania konstruktywnych relacji pomiędzy pracownikami, pracodawcami, społecznością lokalną i szeroko rozumianym otoczeniem firmy.

Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorstwa, które dziś działają odpowiedzialnie, będą budzić większe zaufanie wśród współpracowników, kontrahentów i inwestorów w przyszłości. W dłuższej perspektywie przełoży się to na ich większą konkurencyjność oraz zyskowność. Dlatego to w naszym interesie leży praktyczna realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jako przedsiębiorstwo z bogatymi tradycjami i dużym doświadczeniem wiemy, że nie warto działać na krótką metę. Dlatego interesuje nas długoterminowy sukces firmy realizowany zgodnie z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie podejmowane przez nas działania są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego oraz zasadami etyki biznesu. Bezwzględnie przestrzegamy praw człowieka, w szczególności dbając o nienaruszalność dóbr osobistych naszych Pracowników.