HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

LABORATORIA HP POTWIERDZIŁY WYSOKĄ JAKOŚĆ

laboratorium badania metali Na początku marca 2018 r. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) przeprowadziło audyt w Laboratorium Badań Metali i Laboratorium Badań Chemicznych „Huty Pokój” S.A. Wyniki audytu potwierdziły wysoki poziom świadczonych usług i kompetencji personelu. Nasze laboratoria spełniają wszystkie wymogi norm badawczych i wymagań PCA, zarówno dla dotychczasowych, jak i zgłoszonych do rozszerzenia nowych metod badawczych.
W trakcie audytu PCA oceniła bezstronność, poufność oraz podejście procesowe, właściwe dla systemu zarządzania organizacji laboratorium, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Do oceny zgodności zostały przedstawione metody akredytowane: spektrometryczna ze wzbudzeniem iskrowym, próba udarności sposobem Charpy’ego, badanie własności mechanicznych oraz nowe metody badawcze, które poszerzą zakres akredytacji laboratoriów „Huty Pokój” – twardość metali sposobem Vickersa i próba zginania.
Laboratoria posiadające formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą są zobligowane do  utrzymania reżimu jakościowego w obszarze wykonywania akredytowanych badań. Certyfikaty gwarantują klientom odpowiednią jakość badań, a pracownikom – odpowiedni nadzór nad procesem laboratoryjnym.  Akredytacja jest często istotnym kryterium przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym.

laboratorium badania metali laboratorium badania metali


Pozostałe aktualności

W HUCIE POKÓJ POWSTAŁA KONSTRUKCJA MOSTU NAD WIEPRZEM

zobacz więcej

Jest porozumienie – zarząd i związki będą nadal rozmawiać

zobacz więcej

Obchody Dnia Hutnika w „Hucie Pokój”

zobacz więcej

Rozpoczęliśmy współpracę z rudzkimi szkołami techniczniym

zobacz więcej

HP zakończyła budowę stalowej konstrukcji Rotundy PKO BP

zobacz więcej

Dni Kariery AIESEC

zobacz więcej

HP dostarcza konstrukcję hali Mercedesa

 zobacz więcej

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości

zobacz więcej

Wsparliśmy akcję dożywiania dzieci

zobacz więcej

HUTA POKÓJ ZBUDUJE KONSTRUKCJĘ STALOWĄ ROTUNDY

zobacz więcej