OSD

OSD ENERGIA ELEKTRYCZNA

„Decyzją Prezesa URE z dnia 26 października 2018 r. przedsiębiorstwo energetyczne „HUTA POKÓJ” S.A. z siedzibą w Rudzie Śl. ul. Piotra Niedurnego 79 41-709 Ruda Śląska wyznaczone zostało sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego „HUTA POKÓJ” S.A., na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”


DO POBRANIA:

KONTAKT


OSD GAZ

„HUTA POKÓJ” S.A posiada od 8 lipca 1999 r. koncesje na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PPG/24/599/U/1/2/99/PK. Przedmiot działalności objętej ww koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej sieciami o ciśnieniu do 0,25 MPa.


DO POBRANIA:

KONTAKT