Kątowniki równoramienne

Kątowniki równoramienne
Oznaczenie Wymiary [mm] Masa [kg/m] Długość
[m]
a g R r G
100x100x8 100 8 12 6,0 12,0 4-13,5
100x100x10 100 10 12 6,0 14,9 4-13,5
100x100x12 100 12 12 6,0 17,7 4-13,5
120x120x10 120 10 13 6,5 18,0 4-13,5
120x120x11 120 11 13 6,5 19,7 4-13,5
120x120x12 120 12 13 6,5 21,4 4-13,5
120x120x13 120 13 13 6,5 23,1 4-13,5
130x130x10 130 10 14 7,0 19,6 4-13,5
130x130x11 130 11 14 7,0 21,5 4-13,5
130x130x12 130 12 14 7,0 23,3 4-13,5
130x130x13 130 13 14 7,0 25,2 4-13,5
130x130x14 130 14 14 7,0 27,0 4-13,5

NORMA

PN-H-84018
PN-H-84020
PN-EN 10025-2

PN-EN 10028-2
PN-H-92147
DNV

GATUNKI STALI

18G2A
St3S
S235JR, S235J0, S235J2
S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
16Mo3
A
NVA
Inna gatunki stali po uzgodnieniu.


TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

Warunki techniczne dostawy według normy PN-EN 10056-1.
Wymiary, tolerancje wykonania i wielkości statyczne według normy PN-EN 10056-2.

DŁUGOŚCI

Istnieje możliwość wykonania kształtowników w długości dokładnej:

  • dla długości 4÷6 m z tolerancją długości +50/-0 mm,
  • dla długości 6,1÷13 m z tolerancją długości +100/-0 mm.