Kątowniki nierównoramienne

Kątowniki nierównoramienne
Oznaczenie Wymiary [mm] Masa [kg/m] Długość
[m]
a b g R r G
100x65x7* 100 65 7 10 5,0 8,7 4-13,5
100x65x8* 100 65 8 10 5,0 9,8 4-13,5
100x65x9* 100 65 9 10 5,0 11,0 4-13,5
100x65x10* 100 65 10 10 5,0 12,2 4-13,5
100x75x7* 100 75 7 10 5,0 9,2 4-13,5
100x75x8* 100 75 8 10 5,0 10,5 4-13,5
100x75x9* 100 75 9 10 5,0 11,7 4-13,5
100x75x10* 100 75 9 10 5,0 12,9 4-13,5
100x75x11* 100 75 11 10 5,0 14,2 4-13,5
120x80x8* 120 80 8 11 5,5 12,0 4-13,5
120x80x10* 120 80 10 11 5,5 14,9 4-13,5
120x80x12* 120 80 12 11 5,5 17,7 4-13,5
130x65x8* 130 65 8 11 5,5 11,7 4-13,5
130x65x10* 130 65 10 11 5,5 14,5 4-13,5
130x65x12* 130 65 12 11 5,5 17,2 4-13,5
135x65x10* 135 65 10 11 5,5 14,9 4-13,5
150x75x9* 150 75 9 12 6,0 15,3 4-13,5
150x75x10* 150 75 10 12 6,0 16,8 4-13,5
150x75x11* 150 75 11 12 6,0 18,5 4-13,5
150x75x12* 150 75 12 12 6,0 20,0 4-13,5
150x90x10* 150 90 10 12 6,0 18,0 4-13,5
150x90x11* 150 90 11 12 6,0 19,8 4-13,5
150x90x12* 150 90 12 12 6,0 21,5 4-13,5
150x100x10* 150 100 10 12 6,0 18,8 4-13,5
150x100x11* 150 100 11 12 6,0 20,6 4-13,5
150x100x12* 150 100 12 12 6,0 22,4 4-13,5
150x100x14* 150 100 14 12 6,0 25,9 4-13,5
160x80x10* 160 80 10 13 6,5 18,0 4-13,5
160x80x12* 160 80 12 13 6,5 21,4 4-13,5
160x80x14* 160 80 14 13 6,5 24,8 4-13,5
180x90x10 180 90 10 14 7,0 20,4 4-13,5
180x90x12 180 90 12 14 7,0 24,3 4-13,5
180x90x14 180 90 14 14 7,0 28,1 4-13,5
200x100x10 200 100 10 15 7,5 22,7 4-13,5
200x100x12 200 100 12 15 7,5 27,1 4-13,5
200x100x14 200 100 14 15 7,5 31,4 4-13,5
200x100x15 200 100 15 15 7,5 33,5 4-13,5
200x100x16 200 100 16 15 7,5 35,6 4-13,5

* Kątowniki możliwe do wykonania w gatunku 16Mo3.

NORMA

PN-H-84018
PN-H-84020
PN-EN 10025-2

PN-EN 10028-2
PN-H-92147
DNV

GATUNKI STALI

18G2A
St3S
S235JR, S235J0, S235J2
S275JR, S275J0, S275J2
S355JR, S355J0, S355J2
16Mo3
A
NVA
Inne gatunki stali po uzgodnieniu.


TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

Warunki techniczne dostawy według normy PN-EN 10056-1.
Wymiary, tolerancje wykonania i wielkości statyczne według normy PN-EN 10056-2.

DŁUGOŚCI

Istnieje możliwość wykonania kształtowników w długości dokładnej:

  • dla długości 4÷6 m z tolerancją długości +50/-0 mm,
  • dla długości 6,1÷13 m z tolerancją długości +100/-0 mm.