Kształtowniki precyzyjne zamknięte kwadratowe

Kształtowniki precyzyjne zamknięte kwadratowe
Wymiary
a × a
[mm]
Grubość ścianki g [mm] Długość
[m]
4,0 5,0
Masa [kg/m]
90 × 90 10,5 12,84 4-12
100 × 100 11,8 14,41 4-12
120 × 120 14,3 17,6 4-12
140 × 140* 16,8 20,7 4-12

*Dla wymiaru 140×140 odchyłka boków wynosi +/-0,75 mm.

NORMA

PN-EN 10305-5

GATUNKI STALI

E155, E195, E235, E275, E355
(tylko w stanie dostawy +CR1)

Po uzgodnieniu możliwe wykonanie z innych gatunków stali, w tym o podwyższonej granicy plastyczności według normy PN-EN 10149-2 (maks. parametry wytrzymałościowe odpowiadające gatunkowi S500MC).


TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA

Warunki techniczne dostawy według normy PN-EN 10305-5.
Tolerancje wymiarowe według normy PN-EN 10305-5.
Wyłącznie z taśmy gorącowalcowanej trawionej.
Stosujemy technologię cięcia kształtowników „na zimno”.

DŁUGOŚCI

Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość cięcia dokładnego:

  • dla długości ≥ 4 ≤ 6 m z tolerancją długości 0/+5 mm,
  • dla długości > 6 ≤ 12 m z tolerancją długości 0/+15 mm.

TOLERANCJE WYMIAROWE

Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość zmniejszenia dopuszczalnych odchyłek wymiarowych boków:

  • dla wymiaru 90×90 +/-0,4 mm,
  • dla wymiaru 100×100 +/-0,45 mm,
  • dla wymiaru 120×120 +/-0,55 mm,
  • dla wymiaru 140×140 +/-0,65 mm.

ZAKRES WYMIAROWY

Na specjalne życzenie Klienta istnieje możliwość szybkiego uruchomienia produkcji i dostaw kształtowników o innych wymiarach niż przedstawione w tabeli.