Członkostwo w organizacjach

POLSKA UNIA DYSTRYBUTORÓW STALI

PUDS reprezentuje i wspiera interesy przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i przetwórczą w dziedzinie wyrobów hutniczych na terenie Polski i poza jej granicami.
PUDS zapewnia firmom dystrybucji stali wspólną platformę do wymiany poglądów, kontaktów oraz do podejmowania wspólnych działań.

HUTA POKÓJ S.A. jest członkiem wspierającym PUDS.
www.puds.com.pl