Członkostwo w organizacjach

POLSKA UNIA DYSTRYBUTORÓW STALI

PUDS reprezentuje i wspiera interesy przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i przetwórczą w dziedzinie wyrobów hutniczych na terenie Polski i poza jej granicami.
PUDS zapewnia firmom dystrybucji stali wspólną platformę do wymiany poglądów, kontaktów oraz do podejmowania wspólnych działań.

HUTA POKÓJ S.A. jest członkiem wspierającym PUDS.
www.puds.com.pl

POLSKA IZBA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Izba zrzesza przedsiębiorstwa z branży konstrukcji stalowych, a także firmy z branżą tą bezpośrednio współpracujące: producentów
i dystrybutorów materiałów hutniczych, producentów konstrukcji i wyrobów z aluminium oraz producentów farb i lakierów w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych.
Ponadto członkami Izby są jednostki zajmujące się badaniami naukowymi i usługami projektowymi na potrzeby branży.

HUTA POKÓJ S.A. jest członkiem założycielem PIKS.
www.piks.com.pl