Przetarg DTŚ II

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Śląskiej, w skład której wchodzi 7 niezabudowanych działek stanowiących prawo użytkowania wieczystego oraz własność „Huty Pokój” S.A. o nr ewidencyjnych 519/25, 444/27, 3527/2846, 3528/2846, 3529/2846, 3534/2847, 464/27 oraz 2 działki o nr ewidencyjnych 700/1 i 701/1 położone w Świętochłowicach, wszystkie o łącznej powierzchni 101 628 m2 zlokalizowane w rejonie ulic Stalowej i Piotra Niedurnego przy zjeździe na DTŚ w Rudzie Śląskiej.
Działki są niezabudowane, o nieregularnym kształcie, częściowo zakrzewione i zadrzewione, tworzą zwartą całość.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 12 U przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej oraz symbolem U przeznaczonej pod teren zabudowy usługowej.
Walorem przedmiotowej nieruchomości jest jej bardzo dobra lokalizacja umożliwiająca bezproblemowy i szybki dojazd do wszystkich miast aglomeracji śląskiej, zarówno trasą N-S, DTŚ, jak i autostradą A4.
Na zbywanych gruntach istnieje możliwość wystąpienia zanieczyszczeń tj. metali pohutniczych.

Wysokość ceny wywoławczej: 19 500 000,00 PLN

Podana cena jest ceną wywoławczą netto.
Cena sprzedaży ww. nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem 12 U przeznaczonej pod tereny zabudowy usługowej oraz symbolem U przeznaczonej pod teren
zabudowy usługowej