Akcjonariat Euroblacha S.A.

Informacje dla Akcjonariuszy Euroblacha S.A.


Informacja dla akcjonariuszy spółki Euroblacha S.A. w likwidacji

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw „Euroblacha” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej adres ul. Piotra Niedurnego 79, NIP: 641-21-97-558, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042571 (Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach), kapitał zakładowy: 7.100.000 zł, kapitał wpłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki (Biuro Zarządu Huty Pokój S.A.) w dni robocze w godz. 8:00-16:00.

Utrata formy dokumentu przez wszystkie akcje nastąpi z dniem 01.03.2021r.

Zgodnie z Uchwałą nr 13/2020 WZA spółki Euroblacha S.A. w likwidacji z dnia 24.09.2020r. podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy Spółki został Trigon Dom Maklerski S.A.

Ruda Śląska, 29.09.2020r