OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Świętochłowicach, w skład której wchodzą działki o nr ewidencyjnych 700/1 i 701/1, wszystkie o łącznej powierzchni 21 991 m2 zlokalizowane w rejonie ulicy Stalowej. Działki są niezabudowane, o nieregularnym kształcie, częściowo zakrzewione i zadrzewione, tworzą zwartą całość. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym …