PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z 2 DZIAŁEK ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM PRZEMYSŁOWYM

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składające się z działek ewidencyjnych nr 2599/196 oraz 2602/189 o łącznej pow. 5 941m2 zabudowanych budynkiem przemysłowym stanowiącym odrębną własność, dwunawowym, o konstrukcji szkieletowej stalowej o łącznej powierzchni użytkowej 4.200 m2. Obiekt wybudowany w 1904 roku. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomości znajdują się w strefie 34 …


Huta Pokój Profile Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki „Huta Pokój Profile” Sp. z o.o. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o uchwałę nr 105/I/2022 Rady Nadzorczej z dnia 4 października 2022 r. i zostało wszczęte w celu sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienia najlepszego …