Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki ”Huta Pokój” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 79, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr KRS 0000106428, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 402 KSH, a także na podstawie art. 22 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki …