Założenia strategii „Huty Pokój” S.A. na sesji RM

Za trzy lata „Huta Pokój” S.A. ma zacząć przynosić zyski na takim poziomie, żeby była zdolna do samodzielnego finansowania inwestycji. To główny cel przygotowanego przez nowy zarząd „Huta Pokój” S.A. programu naprawczego. Od niedawna spółka ma wreszcie ustabilizowaną sytuację właścicielską – większościowy pakiet akcji należy, poprzez spółki zależne, do skarbu państwa. „Huta” jest też częścią …