Nowy zarząd Huty Pokój S.A.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą, 6.06.2017 r. wybrano nowych członków Zarządu Huty Pokój S.A. Będzie on funkcjonował w pomniejszonym, dwuosobowym, a nie jak dotychczas – trzyosobowym – składzie. Na stanowisko prezesa zarządu został powołany Witold Wójcicki, a stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlu i produkcji objął Tomasz Szynol. Rezygnację z pełnionych funkcji złożyli …