Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki „Huta Pokój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 79, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106428 informuje, iż odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Huta Pokój” S.A. zwołane na dzień 12 kwietnia 2017 roku, godz. 12:00, w …