HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

Praca

AKTUALNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW DO PRACY NA STANOWISKACH:
Z-ca Dyrektora ds. produkcji

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie terminowej realizacji planu produkcyjnego i prawidłowego przebiegu procesu produkcji,
 • nadzór nad procesami zarzadzania efektywnością w zakładzie produkcyjnym,
 • określanie celów i ustalanie wskaźników (KPI) pożądanych rezultatów oraz okresowa ocena uzyskanych wyników,
 • inicjowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych procesów produkcyjnych i technologii oraz działań związanych z obniżaniem kosztów działalności, podnoszenia jakości wyrobów jak również wydajności produkcji,
 • rozwiązywanie bieżących problemów natury technicznej, organizacyjnej i personalnej,
 • inicjowanie działań celem zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i budowanie kultury bezpiecznej pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • minimum kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach w firmach produkcyjnych w obszarze zarządzania efektywnością procesów,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu procesów zmierzających do poprawy efektywności,
 • znajomość procesów produkcyjnych oraz standardów ciągłego doskonalenia produkcji (TPM, Kaizen, 5S, Six Sigma, LM i inne),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodna komunikację,
 • silna orientacja na cele, samodzielność oraz decyzyjność w działaniu,
 • umiejętność budowania relacji interpersonalnych nakierowanych na osiąganie wysokiej efektywności w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach.

 


Kontroler Jakości Produkcji

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • kontrola jakości konstrukcji w toku produkcji (geometria, ocena stanu powierzchni, badania wizualne VT - w przypadku posiadanych uprawnień) zgodnie z wymaganiami norm technicznych dot. wyrobów konstrukcyjnych,
 • dokumentowanie przeprowadzonych kontroli i badań,
 • ocena wyrobu gotowego, przygotowanie i kompletacja dokumentów jakościowych,
 • przygotowanie dokumentacji do odbiorów jakościowych realizowanych przez klienta,
 • uczestniczenie w odbiorach przez klienta w ramach realizowanego zadania/ kontraktu,
 • kontrola wyrobu w ramach procesów reklamacji u klienta i na budowach,
 • analizowanie wyników jakościowych i opracowywanie planu działań prewencyjnych i korygujących,
 • podejmowanie aktywnych działań mających na celu podniesienie jakościowych parametrów produkcji.

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne – mile widziane wyższe kierunkowe (np.: inż. jakości, inż. materiałowa, inż. metalurgii, inż. metali i spawalnictwa),
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • praktyczna znajomość technologii powierzchniowej obróbki metalu oraz wytwarzania drobnych konstrukcji spawanych,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • dobra obsługa programów Ms Office oraz AutoCad,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane uprawnienia do wykonywania badao wizualnych złączy spawanych VT-2,
 • mile widziana wiedza z zakresu obowiązujących przepisów m.in. ustawy o dozorze technicznym,
 • mile widziana znajomość procesów spawalniczych oraz systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834-2 i PN-EN 1090-2,
 • sumienność i skrupulatność, umiejętność prazy w zespole, uczciwość i wielozadaniowość.
 


Operator wypalarki plazmowo–gazowej / Operator piło–wiertarki

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:                                                          

 • obsługa maszyn produkcyjnych:
  • wypalarka plazmowo-gazowa CNC,
  • wypalarka plazmowa,
  • wypalarka gazowa,
  • piła,
  • piło - wiertarka
 • wykonywanie i oznaczanie detali wg załączonej dokumentacji,
 • przygotowywanie do pracy przydzielonych maszyn i dbałość o ich prawidłowe funkcjonowanie (instalacja oprzyrządowania, prace konserwacyjne, dobór narzędzi itp.),
 • kontrola jakościowa wykonanych detali,
 • inne prace związane z procesem przygotowania materiałów i wykonania detali zgodnie z procesami realizowanymi w firmie,
 • prace ślusarskie – prosta obróbka detali.

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe (średnie - mile widziane),
 • odpowiedzialny stosunek do powierzonych obowiązków,
 • doświadczenie w pracy na wymienionych urządzeniach (mile widziane),
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi,
 • uprawnienia:
  • hakowego,
  • do obsługi suwnic i żurawi sterowanych z poziomu "0",
  • wózka widłowego,
  będą dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • umowę o pracę poprzedzoną okresem próbnym,
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym,

Operator urządzeń obróbki skrawaniem

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • jakościowe i terminowe wykonanie obróbki zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną i technologiczną,
 • dobór parametrów skrawania,
 • dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego obrabiarki i narzędzi.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe o specjalności operator urządzeń obróbki skrawaniem lub podobne,
 • doświadczenie w pracy w zawodzie – minimum 2 lata,
 • praktyczna umiejętność obsługi:
  wytaczarki lub wiertarko – frezarki lub frezarki uniwersalnej lub tokarki konwencjonalnej lub strugarki
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • umiejętność dokonywania pomiarów warsztatowych,
 • uprawnienia do obsługi suwnicy sterowanej z kabiny (dodatkowy atut),

Oferujemy:

 • umowę o pracę poprzedzoną okresem próbnym,
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie jednozmianowym,

 


Mistrz zabezpieczeń antykorozyjnych/ Technolog

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja zapytań ofertowych i zamówień pod kątem warunków technicznych wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych,
 • opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej zgodnie z warunkami zamówienia, właściwymi normami i obowiązującymi procedurami,
 • kierowanie i szkolenie zespołu pracowników, organizacja pracy oddziału,
 • wdrażanie, utrwalanie i rozwój narzędzi Lean Manufacturing,
 • koordynowanie działań związanych z realizacją zamówień we współpracy z działem produkcji, z działem handlowym i firmami podwykonawczymi,
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki materiałowej w zakresie farb (przygotowywanie zamówień, rozliczanie i analiza zużycia),
 • przygotowywanie dokumentacji oraz konstrukcji zgodnie z wymaganiami, do odbioru przez Klienta.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • wiedza i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z zabezpieczeniami antykorozyjnymi,
 • znajomość zasad rysunku technicznego, oprogramowania AutoCad i pakietu MS Office,
 • podstawowa znajomość procesów związanych z produkcją konstrukcji spawanych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność oraz pełne zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego oraz posiadanie uprawnień IBDiM

Oferujemy:

 • umowę o pracę poprzedzoną okresem próbnym,
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zmianowym.

 


Przedstawiciel Handlowy (cała Polska)

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • realizowanie założonych planów sprzedaży. Wypracowanie wolumenu i założonej marży handlowej zgodnie z przyjętymi w tym zakresie planami sprzedażowymi,
 • czynny udział w rozwoju biznesu poprzez stałe powiększanie rynku odbiorców,
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów na terenie Polski,
 • nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji biznesowych z Klientami firmy,
 • prowadzenie konsultacji i doradztwa technicznego w zakresie zastosowania produktów,
 • współpraca z istniejącymi i potencjalnymi Klientami firmy przy wdrażaniu nowych produktów,
 • uczestnictwo w przygotowaniu oraz i negocjacjach ofert handlowych,
 • analiza otoczenia rynkowego i sprzedaży w zakresie jakości oferowanych produktów,
 • przygotowywanie raportów sprzedażowych.

Oczekiwania::

 • wykształcenie minimum średnie,
 • kilkuletnia praktyka zawodowa w sprzedaży B2B,
 • umiejętność nawiązywania, i utrzymywania kontaktów biznesowych,
 • wysokie kompetencje organizacyjne i prowadzenia negocjacji handlowych
 • umiejętność rozumienia potrzeb Klientów i dostosowywania własnej oferty do wymagań Klientów,
 • dynamika w działaniu oraz wytrwałość w dążeniu do realizacji stawianych celów,
 • czynne prawo jazdy kat. B i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego – będzie dodatkowym atutem kandydata,
 • znajomość pakietu MS Office, w tym Excel oraz Outlook.

 


Kontroler Finansowy

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • tworzenie narzędzi wspierających procesy kontrolingowe w celu usprawnienia procesów biznesowych,
 • zamykanie miesiąca i analiza odchyleń budżetowych,
 • analiza przychodów i kosztów poszczególnych działów spółek grupy kapitałowej,
 • sporządzanie i aktualizowanie prognoz finansowych,
 • raportowanie danych finansowych i kosztowych na potrzeby zarządcze i sprawozdawcze, w tym przygotowywanie raportów i analiz ad-hoc zgodnie z potrzebami firmy,
 • analiza kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych z rekomendacją dalszych działań,
 • sporządzanie analiz P&L, bilansu oraz CF,
 • współtworzenie i analiza budżetów wewnętrznych i planu finansowego oraz kontrola ich realizacji,
 • opracowanie analiz inwestycyjnych dla nowych projektów w grupie kapitałowej,
 • bieżąca współpraca z innymi działami firmy w celu optymalizacji kosztów,
 • ciągłe identyfikowanie nieprawidłowości i proponowanie rozwiązań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne kierunkowe (Finanse, Rachunkowość, Ekonomia lub pokrewne),
 • kilkuletnie doświadczenie w pracy w dziale finansów/kontrolingu lub na podobnym stanowisku – mile widziane w BIG 4,
 • mile widziane doświadczenie w audycie finansowym i audycie produkcyjnym,
 • bardzo dobra znajomość rachunkowości zarządczej i finansowej oraz UoR,
 • bardzo dobra znajomość Excel – warunek konieczny,
 • silna orientacja na programy optymalizacyjne,
 • samodzielność w działaniu, bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej z nastawieniem na rezultaty,
 • zorientowanie na rezultaty,
 • umiejętność pracy bez nadzoru.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznego doświadczenia,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach,
 • narzędzia pracy odpowiednie do zajmowanego stanowiska,
 • możliwość zajęcia stanowiska kierowniczego w strukturach GK HP w okresie ok. 1,5 roku.

 

Technolog - Kontroler Wyrobów

Miejsce pracy: Ruda Śląska

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentacji technicznej oraz procesów technologicznych zgodnie z przepisami BHP,
 • pozyskiwanie do produkcji nowych wyrobów i narzędzi technologicznych,
 • zapewnienie niezawodnych procesów produkcyjnych i technologicznych, przy zachowaniu najwyższej jakość oraz optymalnych kosztów wytwarzania wyrobów,
 • projektowanie oprzyrządowania oraz oprogramowywanie maszyn,
 • dbałość o sporządzanie prawidłowej dokumentacji technologicznej i nadzór nad nią,
 • zarządzanie danymi i zmianami w procesie oraz analiza i ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych,
 • analizowanie wyników jakościowych i opracowywanie planu działań prewencyjnych i korygujących,
 • współuczestniczenie i wdrażanie projektów dotyczących rozwoju procesu produkcyjnego, projektowanie przyrządów, narzędzi i wyrobów,
 • podejmowanie aktywnych działań mających na celu podniesienie wydajności produkcji oraz jej optymalizację, poprzez czynny udział oraz inicjowanie nowych, bardziej ekonomicznych rozwiązań procesów technologicznych we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne – mile widziane wyższe kierunkowe (obróbka skrawaniem, mechanika i budowa maszyn lub inne pokrewne)
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku: mechanik obróbki skrawaniem / frezer / tokarz / programista /
 • praktyczna znajomość technologii powierzchniowej obróbki metalu oraz wytwarzania drobnych konstrukcji spawanych,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • znajomość oprogramowania Auto Cad oraz pakietu Ms Office,
 • umiejętność programowania tokarek numerycznych w programach CAM (EdgeCam) będzie dodatkowym atutem

 


Kontakt:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji w formie CV na adres:


HUTA POKÓJ S.A.
Biuro Personalne
ul. Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska


lub na adres e-mail: aleksandra.zymla@hutapokoj-no-spam-no-spam-no-spam-no-spam.eu
(W temacie wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska)


W aplikacji prosimy zawrzeć następujące sformułowanie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez spółkę Huta Pokój S.A. i spółki Grupy Kapitałowej Huty Pokój zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.).”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Pozostałym osobom uprzejmie dziękujemy za złożenie aplikacji.