HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki „Huta Pokój” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 79, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106428 informuje, iż odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Huta Pokój” S.A. zwołane na dzień 12 kwietnia 2017 roku, godz. 12:00, w siedzibie Spółki w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 400 § 1 i następ. Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 22 pkt 2 Statutu Spółki przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Zarząd postanowił zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Huta Pokój” S.A., na dzień 22 maja 2017 roku, godz. 12:00, w siedzibie Spółki, w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 79.


Pozostałe aktualności