HUTA POKÓJ S.A. - wyroby hutnicze, konstrukcje stalowe, usługi

Wybór wersji językowej

EN

Strefa klienta

Zaloguj się

Sklep

Kup online

Grupa Węglokoks właścicielem 51,65 % akcji "HUTY POKÓJ" S.A.

Na ZWZ spółki "Huta Pokój" S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015r. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nowych akcji imiennych i objęcia nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do HUTY ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach.

W dniu 24 września br. Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Huta Pokój" S.A. Wpis podwyższonego kapitału został dokonany w dniu 25 września br.

Wobec powyższego spółka HUTA ŁABĘDY S.A. stała się akcjonariuszem spółki "HUTA POKÓJ" S.A. z 35,09% udziałem w kapitale zakładowym tej Spółki.

Aktualne łączne zaangażowanie kapitałowe  WĘGLOKOKS S.A. i HUTY ŁABĘDY S.A. w spółce "HUTA POKÓJ" S.A. wynosi 51,65%.


Pozostałe aktualności